Stort utvecklingsarbete ska höja kunskapsresultat och likvärdighet inom förskola och skola i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna inleder samverkan med Skolverket för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom förskolan, grundskolan och särskolan. Arbetet påbörjas i höst och ska pågå i tre år.

– Det här är en del i vårt långsiktiga arbete med att skapa en likvärdig skola. Vi ser mycket fram emot den här möjligheten, säger Ingrid Sköldmo, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Samverkan med Skolverket innebär att tillsammans identifiera och genomföra insatser som höjer måluppfyllelsen, kunskapsresultat och ökar likvärdigheten i de utvalda verksamheterna. Skolverket har valt ut vilka verksamheter som ska delta, urvalet bygger blanda annat på betygsresultat och resultatet i Skolinspektionens tillsyn.

Nedanstående skolor är beslutade att ingå i samarbetet för bästa skola:

Förskolor

  • Fröslundavägens förskola

  • Lagrådsgatans förskola

  • Nyforsgatans förskola

  • Tallåsens förskola

Grundskolor

  • Skiftingehus skola F-9

Särskolor

  • Rinmangymnasiet särskola

  • Årby särskola

Diskussioner om ytterligare grundskola som ska ingå i projektet pågår.

Samarbetet startar i höst med att alla berörda verksamheter ska analyseras. Därefter ska handlingsplaner tas fram utifrån evidensbaserad forskning med förslag till åtgärder i verksamheterna.

– Vi välkomnar den här chansen att få stöd i att utveckla våra verksamheter ytterligare utifrån evidensbaserad forskning. Det ligger helt i linje med vårt arbete med att höja kunskapsresultaten och utbildningsnivån hos våra barn och ungdomar, säger Ingrid Sköldmo.


För mer information, kontakta:
Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
070-349 10 45, ingrid.skoldmo@eskilstuna.se


Bakgrund:
Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag. Sedan 2015 har Skolverket arbetat med att samverka med kommuner för att höja kunskapsresultat och likvärdighet inom förskola och skola. Mer information om Samverkan för bästa skola finns här.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera