Tillsynsbesök hos Eskilstunaföretag

PRESSMEDDELANDE

Under vecka 21 kommer miljökontoret att besöka företagen på Mått Johanssons väg och dess närområde, mellan väg E20 och Eskilstunaån, för att kontrollera risken för utsläpp från företagen.

Syftet med besöken är att informera om gällande lagstiftning enligt Miljöbalken och för att kontrollera att den följs. Under tillsynen kommer miljökontoret att titta på de kemikalier som hanteras, avfallet som uppkommer i verksamheterna samt risken för utsläpp till mark, vatten och luft. Syftet med besöken är också att öka medvetenheten om hur företagen påverkar vår miljö och då främst vårt vatten, Eskilstunaån.

Inför besöket har berörda företag fått ett informationsbrev med information om vad som ska kontrolleras. Bland annat kommer det att ske tillsyn på kemikalier, avfall, cisterner, oljeavskiljare, brunnar och beredskap. 

Under vecka 37 gör miljökontoret uppföljningsbesök på de företag där eventuella brister har upptäckts. 

För mer information, kontakta:

Veerle Vantomme, miljöskyddsinspektör 016-710 23 42 eller
Sara Werdelius, miljöskyddsinspektör 016-710 12 49. 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera