Trygga Eskilstuna bjuder in till trygghetsråd

PRESSINBJUDAN

Vad påverkar människors trygghet och vilken trygghet pratar vi om egentligen? Det är två frågor som lyfts under ett trygghetsråd den 23 maj. Media välkomnas att delta.

23 maj samlas ett 50-tal aktörer från kommunen, polisen, andra myndigheter, organisationer och föreningar till ett trygghetsråd. Syftet med träffen är att tydliggöra begreppet trygghet, förmedla vad som sker kring begreppet i dag och dessutom behandla frågeställningarna:

”Hur kan vi tillsammans bidra till att minska och förhindra brott samt stärka människors känsla av kontroll, tillit till samhället och andra människor samt tro på den egna förmågan? Hur kan vi tillsammans jobba med människors omotiverade rädsla/oro för att utsättas för brott och ordningsstörningar?”

Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet, jobbar utifrån en lägesbild som tagits fram tillsammans med flera olika aktörer. Utifrån lägesbilden kom polis och kommun överens om ett antal åtaganden för perioden 2016-2019. Åtagandena är kopplade till områdena förebygga brott bland unga, våld i offentlig miljö samt trygghet i offentlig miljö.

Det finns också andra utmaningar i dag och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver förstärkas och utvecklas på olika sätt. Kvällens trygghetsråd kan ge tydlighet och kraft i det fortsatta arbetet.

Tid: 23 maj 17.00-20.30
Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset


För mer information, kontakta:
Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun
073-950 67 70, eva.carlsson4@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera