Uppsägning av sponsringsavtal med föreningen Å! Fiske

PRESSMEDDELANDE

Under fredagen hölls ett möte mellan representanter för kommunkoncernen och ordföranden i föreningen Å!fiske. De uttalanden som föreningen har gjort på Facebook är ej förenligt med kommunens värdegrund. Måndagen den 11 juni fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om åtgärder. Eskilstuna Energi och miljö och Kommunfastigheter har fattat beslut om att säga upp samtliga sponsoravtal.

För att ta del av kommunkoncernens föreningsstöd och sponsring fordras att föreningen är godkänd som stödberättigad enligt kultur- och fritidsnämndens kriterier. Ett av dem är att föreningar ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald, motverkar diskriminering och bidrar till en hållbar utveckling.

– Vi ser att det finns mycket allvarliga brister i föreningen, när både ordförande och konsulenten uttalar sig som de gör. Uttalandena visar på en människosyn som vi tar starkt avstånd från, säger Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden beslutar om åtgärder på nästa sammanträde, den 11 juni.

Kultur- och fritidsnämnden har för år 2018 beviljat 180 400 kronor för lovaktiviteter, samt aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor. Föreningen får också en uppdragsersättning på 57 000 kr.

Eskilstuna kommunfastigheter och Eskilstuna Energi och Miljö har haft sponsringsavtal med föreningen Å! Fiske. Eskilstuna Energi och Miljö har också haft avtal med föreningen inom samarbetet Eskilstuna-el. Efter möte med Å! Fiske under fredagen har båda bolagen fattat beslut om att säga upp samtliga avtal.

– De publicerade inläggen var grova och inte förenliga med de grundförutsättningar som finns i vårt sponsringsavtal. Sättet de uttrycker sig på står långt ifrån Eskilstuna Energi och Miljös värderingar. Vi har självklart nolltolerans mot rasism, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö.

Å! Fiske har en representant i kommunens Natur- och vattenvårdsberedning. Det är samma person som uttalat sig i Eskilstuna-Kuriren angående publiceringarna på Å! Fiskes Facebooksida.

– Det blir svårt att fortsätta detta samarbete, eftersom det i dagsläget saknas förtroende för föreningen. Sportfiskarna behöver utse en annan medlemsförening att representera dem i beredningen, säger ordförande Arne Jonsson.

För mer  information, kontakta:
Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö, 016-10 66 00
Slawik Misiak, Marknadsansvarig Eskilstuna Kommunfastigheter, 016-16 75 11
Mona Kanaan, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 070-086 65 22
Arne Jonsson, ordförande Natur- och vattenvårdsberedningen, 070-086 65 08

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera