Valet till grundskolan i Eskilstuna är avslutat

PRESSMEDDELANDE

Resultatet av skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 är klart. Placeringsbeslut kommer hem med posten i början av vecka nästa vecka. Från och med fredag 2 februari kan vårdnadshavare logga in i kommunens e-tjänst och se skolplaceringen. E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval.

Förskoleklass
Till höstterminen 2018 är det totalt 1 296 barn som börjar förskoleklass. Av dessa har 250 barn sökt till en annan skola än den anvisade, vilket kan innebära en annan kommunal skola eller friskola. Det motsvarar 19 procent, vilket ligger i nivå med förra årets siffra på 18 procent.

Årskurs 7
Till hösten är det totalt 927 elever som börjar årskurs 7 i en kommunal skola. Av dessa har 345 sökt till annan skola än den de har en reserverad plats på. Det motsvarar 37 procent, vilket är en ökning jämfört med förra året då motsvarande siffra var 28 procent.

– Jag tycker det är positivt att vårdnadshavare och elever tar möjligheten att delta i skolvalet. Många av de elever som sökt annan skola kommer att få börja på den skola de har som sitt förstahandsval till hösten, säger Hans Ringström, chef för grundskolan.

På de skolor som har fler sökande än platser har turordningslistor upprättats och utifrån dessa lisor fördelas eventuella lediga platser enligt kommunens Riktlinjer för placering vid skola. Riktlinjerna hittar du på eskilstuna.se/skolval.

Friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

För mer information, kontakta:
Hans Ringström, skolchef för grundskolan,
073-765 17 06, hans.ringstrom@eskilstuna.se
Anna Enander, arbetsledare på Eskilstuna direkt,
016-710 10 00, info@eskilstuna.se.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera