Välkommen till pressvisning av två nya utställningar på Ebelingmuseet, torsdag 16 mars kl 14

Ebelingmuseet i Torshälla bjuder in till pressvisning av två utställningar:
John Rasimus – i. e. och Elin Magnusson – Skogen behöver att jag ser den.
Konstnärerna samt museets intendent Maria Hallberg medverkar under pressvisningen.
Vernissage lördagen 18 mars kl 12-16, invigningen sker kl 1. Utställningarna pågår till 7 maj.

PRESENTATION

John Rasimusi.e.
Till utställningen på Ebelingmuseet ”i.e.” har John Rasimus jobbat med flertalet lastpallar (träsnitt) som placerats ut på golvet. Ovanpå lastpallarna ligger högar av grafiska upplagor och provtryck, men även kartonglådor med texten Export/Import, där vissa lådor är fyllda och andra tomma. På väggen finns den klassiska IKEA-konsolen, även den tryckt med träsnittsteknik. Ovanpå hyllplanen finns grafik som vikts till former av tändsticksaskar, burkar och cigarettpaket, som efterlämningar av hantverksmän som tagit en rökpaus och lämnat skräpet på hyllan för att gå på lunch.
Till sina tryck använder Rasimus MDF-skivor som han gör stämplar/ träsnittsklichéer av. MDF-klichéerna finns ofta med i utställningarna som tvådimensionella skulpturer hängande eller monterade på vägg.

Konsten i utställningen blir en slags filmisk scenografi och efterlämnad rekvisita. Skräphögar i sig kan vara intressanta och säga en hel del om pågående verksamhet eller någon som hänt. Saker av värde har kastats och förlorat sitt värde. För en arkeolog kan en skräphög vara rena rama informationsuppslaget om en svunnen tid där värdet inte längre är ekonomiskt utan kunskapsmässigt. Om en skräphög ställs ut på ett museum så ses den mer formmässigt där loggor, text och form blir betydelsefullt, sådant du inte ser annars utan bara passerar. Skräp ses som saker utan värde, men vad händer när man gör träsnitt/måleri och en bestämd upplaga av skräpet, då får skräphögen plötsligt ett värde, kanske ett högt penningvärde och du måste betrakta ”skräphögen” med nya ögon.

I.e. är förkortning av latin id est och översätts på engelska till ”that is”, eller svenska ”det vill säga…” Eller för att göra det enkelt så kan man se ”i.e.”som en förkortning av Import/Export…

Elin Magnusson – Skogen behöver att du ser den
Djur i eller ur synk med den omgivande naturen är återkommande i Elin Magnussons arbete, men det som gestaltas är ofta något högst mänskligt. I utställningen Skogen behöver att jag ser den har en liten fågel vid namn nattskärran en central roll. Äldre folktro säger att fågeln var hamn för döda människors själar och i likhet med andra nattaktiva fåglar har hon förknippats med mörka makter. Arten lämnade Magnussons barndoms skogar för 30 år sedan och i en video som delar fågelns namn, försöker konstnären att återfinna den. Sökandet blir en hyllning till mörkret, till det som gör ont och det som till stor utsträckning utgör livet men som vi allt för ofta vänder ryggen. I videon samlar konstnären på fjädrar med förhoppning att de ska vara nattskärrans, i en slags vilja att fysiskt hålla mörkret i handen. Fjädrarna har senare utgjort materialet till bilder av speglade skogsvyer som hon visar i utställningen. Om landskapsmålningar är en typ av distanserade studier av en omgivning så beskrivs Magnussons kollage hellre som porträtt då skogen är en vän som konstnären studerar och resonerar med

Maria Hallberg
Intendent, Ebelingmuseet
 073-9408308, maria.hallberg@eskilstuna.se
http://www.eskilstuna.se/ebelingmuseet/
https://www.facebook.com/ebelingmuseet

https://www.instagram.com/ebelingmuseet/

 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia