Varsel läggs inom verksamheten för ensamkommande barn och unga

PRESSMEDDELANDE

Organisationen och bemanningen inom området ensamkommande barn och unga kommer att behöva minska. Det beror på ett minskat flyktingmottagande och att landets kommuner får mindre pengar av staten. Därför läggs nu ett varsel inom området.

Under 2014 kom omkring 80 ensamkommande barn och unga till Eskilstuna. Året därpå låg siffran på omkring 350 personer. Det ökade antalet ensamkommande barn och unga ledde till att socialförvaltningen förstärkte sin organisation med drygt 150 medarbetare för att klara av att ta emot alla barn och ungdomar.

 Från och med år 2016 har antalet ensamkommande barn och unga i Eskilstuna minskat drastiskt och minskningen fortsätter i rask takt. Från att som flest 400 individer varit aktuella inom socialförvaltningen är siffran nu nere på en nivå om fem till sex personer per år. Samtidigt har ersättningen från staten minskat.

På grund av det här har socialförvaltningen skapat en ny organisation som är tänkt att börja gälla från 1 januari 2018. Bemanningen i den organisationen är anpassad för de nya förutsättningarna och det leder till att vi står inför en övertalighet på ett 60-tal personer inom socialförvaltningen. De befattningar som berörs är handledare/boendestödjare, kockar, enhetschefer och teamledare.

– Jag är imponerad över det arbete som gjorts inom område Ensamkommande barn och unga. Vi blev alla överväldigade över det stora antal ensamkommande som kom under framför allt 2015. Det var en stor utmaning, men vi klarade av det tillsammans. Nu är vår utmaning att anpassa oss till den nya situationen som tyvärr innebär en övertalighet. Vi hoppas kunna lösa situationen på bästa sätt, säger Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Nu har anställningsstopp införts för de berörda befattningarna inom hela kommunen för att kunna omplacera så många som möjligt till lediga befattningar. Det här görs för att så långt som möjligt undvika uppsägningar.

Vad händer nu?
På tisdag 14 november läggs ett varsel till arbetsförmedlingen. Därefter sker förhandlingar mellan arbetsgivaren och de berörda fackliga organisationerna.


För mer information, kontakta:
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef socialförvaltningen,
072-145 34 17, mehmed.hasanbegovic@eskilstuna.se


Förklaringar av begrepp:
Varsel om uppsägning är ett begrepp inom svensk arbetsrätt, som innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Om minst fem arbetstagare är berörda vid ett tillfälle eller om arbetsgivaren tror att fler än tjugo arbetstagare kommer att beröras under en nittiodagarsperiod ska detta varsel anmälas till Arbetsförmedlingen.

Anställningsstopp är när nya anställningar stoppas under en begränsad tid.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera