Vi öppnar Köpmangatan för motorfordonstrafik

Arbetet med att bygga om del av Köpmangatan till samspelsyta började i slutet av sommaren. Nu är vi klara med de större arbetena vi kan utföra innan vintern. Med anledning av att vi inte kommer att genomföra några större vägarbeten innan våren öppnar vi upp den avstängda delen för motorfordonstrafik. Den tidigare avstängda delen som ska bli samspelsyta har en tillfällig asfaltbeläggning som kommer att ersättas med betong. Köpmangatan och den nya gång- och cykelvägen från samspelsytan till Stenkvistavägen är nyasfalterade. Hastigheten på Köpmangatan är 30 km i timmen, men det är fortfarande en arbetsplats så länge vädret tillåter. Efter vintern återupptar vi arbetena med samspelsytan och räknar med att vara klara sommaren 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta Eskilstuna kommun, trafikplanerare, Johan Örn, trafikavdelningen på telefon 016-710 54 79 eller byggledare Jouni Stenman, projektavdelningen 016-710 71 82.


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media