Försäljning av fastigheter

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har vid sitt sammanträde den 4 april 2017 beslutat att genomföra försäljning av fyra fastigheter ur vårt bestånd.

Det gäller bostäderna på Läkargatan 1,3, 5-7 samt Brogatan 20 i Torshälla. Sammantaget i de fastigheterna finns 92 lägenheter. Kommunfastighet äger totalt ca 7300 lägenheter.

Våra ägardirektiv ger oss i uppdrag att bygga 300 bostäder årligen och även ha en inriktning för försäljning. Förnärvarande har vi två bostadsprojekt under produktion som ger ca 260 lägenheter. Vi har nyligen tagit beslut om ytterligare 87 lägenheter. I samband med det behöver vi genomföra en fastighetsförsäljning av ett mindre bestånd. Det är en del av en ansvarsfull och långsiktig fastighetsförvaltning.

Vi ser att försäljning bör kunna genomföras i slutet av året efter beslut i Kommunfullmäktige.

För frågor, var god kontakta
Bertil Andersson, styrelseordförande Eskilstuna Kommunfastigheter AB
0709-279 244

Sara Krüger
Kommunikationsstrateg
sara.kruger@kfast.se
Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé ”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Om oss

Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Prenumerera