Hyresförhandlingen för 2018 års hyror klar

Hyresgästföreningen Region Mitt och Eskilstuna Kommunfastigheter AB, med lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, har förhandlat fram den nya hyra som kommer att gälla från och med 1 mars 2018. Resultatet blev en höjning för bostäder på 1,0 %. Hyreshöjningen motiveras i huvudsak av generella kostnadsökningar.

Hyresexempel på bostäder:

Hyra innan höjning: 5 000 kr/mån
Hyra efter höjning: 5 050 kr/mån

Övrig höjning av hyra:

Parkeringsplatser: 15 kr/månad
Parkeringsplatser med elstolpe: 20 kr/månad
Garage, carport: 30 kr/månad
Mopedgarage: 5 kr/månad

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Fredrik Elf, VD, 016-16 75 78 eller fredrik.elf@kfast.se

Hyresgästföreningen Region Mitt
Fredrik Malmberg, Förhandlingsledare

Fanny Gustaver
Kommunikatör
fanny.gustaver@kfast.se
Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé ”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Om oss

Kommunfastighet arbetar inom tre affärsområden; bostäder, lokaler och bad. Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare och omsätter cirka en miljard kronor per år. Vår affärsidé”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.” Kommunfastighet är certifierade inom fyra olika områden; kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energi. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra.

Prenumerera