Delårsrapport 30 juni 2002

Delårsrapport 30 juni 2002 Förbättring av nettoresultatet under det andra kvartalet tack vare lägre omstruktureringskostnader och minskade finansiella kostnader · Bruttomarginalen förbättrades 1,0% till 29,7% jämfört med andra kvartalet föregående år. · Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 18% till 60 Mkr (51) trots svag efterfrågan. · Omstruktureringskostnader uppgick till 47 Mkr jämfört med 196 Mkr föregående år. · Finansiella kostnader minskade med 43 Mkr till 22 Mkr. · Nettoresultatet uppgick till -5 Mkr jämfört med -126 Mkr föregående år. · J.W. Childs har beslutat att fullfölja det rekommenderade offentliga erbjudandet till aktieägarna i Esselte för samtliga aktier i Esselte AB (publ). · Avnotering från Stockholmsbörsen och London Stock Exchange är planerad att ske 1 augusti 2002. · För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. För vidare information, vänligen kontakta: Ulrik Svensson, tf VD +44 (0) 1895 878 770 Thomas Groth, IR +44 (0) 1895 878 983 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00280/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar