Delårsrapport 30 september 2001

Delårsrapport 30 september 2001 Kraftig förbättring av kassaflödet från rörelsen under det tredje kvartalet · Kassaflödet från rörelsen uppgick till 374 Mkr (38) under det tredje kvartalet. · Reduktion av nettoskulden med 224 Mkr tack vare reducerade lagernivåer. · Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till 57 Mkr (56) trots en svagare marknad. · "Det är mycket tillfredsställande att vårt hårda arbete med att reducera lagernivåerna har resulterat i ett avsevärt förbättrat kassaflöde från rörelsen. Vi har också till en del lyckats öka röreleseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för årets första nio månader jämfört med föregående år. På grund av det försämrade ekonomiska klimatet förväntar vi oss emellertid ett lägre rörelseresultat i det fjärde kvartalet än under föregående år." kommenterar koncernchef Anders Igel. [Removed Graphics] Resultat för det tredje kvartalet Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 2 663 Mkr (2 645), en ökning med 0,7%. Den organiska tillväxten var -8,2% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Orsaken till skillnaden mellan dessa procenttal är främst den generella försvagningen av den svenska kronan. Av säsongsbetonade skäl tenderar försäljningen under kvartal tre att vara lägre än övriga kvartal för Esselte. I det rådande ogynnsamma marknadsläget har dock försäljningen varit något över förväntan under det tredje kvartalet. Integrationen av Curtis in i Esselte Americas verksamhet är till största delen genomförd och kommer att slutföras innan slutet av 2001. DYMO var det produktområde som presterade bäst under tredje kvartalet med en försäljning på 370 Mkr (315). Bruttomarginalen uppgick till 27,2% (26,2%) under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med 56 Mkr för det tredje kvartalet föregående år, en ökning med 1,8%. Esselte kan visa detta resultat, trots det rådande ogynnsamma marknadsläget, främst tack vare de program för kostnadsreduktion som startats tidigare. [Removed Graphics] Koncernens finansiella intäkter och kostnader var -46 Mkr (-51 Mkr). Förbättringen beror på lägre räntor och reducering av skulder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00650/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00650/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar