Esselte avyttrar International Typeface Corporation

Esselte avyttrar International Typeface Corporation Esselte har avyttrat dotterbolaget International Typeface Corporation (ITC) till Agfa Monotype Corporation, baserat i Wilmington, Massachussetts, USA. ITC har varit en ledande designer av typsnitt under 30 år. Företaget har anlitat designers av högsta klass för att utveckla unika typsnitt som används för grafisk design samt till datorer och skrivare. ITC's försäljning 1999 var 31 Mkr. Esseltes reavinst från avyttringen av ITC uppgår till cirka 20 Mkr. "ITC har ett mycket gott rykte inom det grafiska området. Företaget passar dock inte in i Esseltes strategi med inriktning mot kontorsvaror. ITC kommer att få en mera naturlig hemvist hos Agfa Monotype" kommenterar Esseltes verkställande direktör och koncernchef Anders Igel. Agfa Monotype Corporation är en stor leverantör av digitala produkter för professionella grafiker. Företaget är ledande inom teknologi för typsnitt samt innovatör inom färg- och skärmteknologi. Agfa Monotype är ett helägt dotterbolag till Agfa Corporation, en av världens ledande företag inom digital bildhantering och visuell kommunikation. Ytterliggare information om Agfa Monotype Corporation finns på företagets websida www.agfamonotype.com. Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande SEK 11 miljarder, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder över 7 000 anställda. Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz and Curtis. Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. Vidare information: Anders Igel, CEO +44 1895 878711 or +44 7775 914 902 Mats Lönnqvist, CFO+44 1895 878770 or +46 705 915 563 Telefon från Sverige även 020 021 4796 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar