Esselte erövrar licens för Tagit!

Esselte erövrar licens för Tagit! Esselte, världens ledande leverantör av kontorsvaror, har ingått ett flerårsavtal med amerikanska företaget Acme United, som ger Esselte rättigheterna till varumärket Tagit! och dess produkter i Europa inklusive Ryssland samt Australien och Nya Zeeland. Acme United är en av de största leverantörerna i USA av skärverktyg, saxar, linjaler, första-hjälpen-paket och liknande produkter. Det nuvarande produktsortimentet hos Tagit! med saxar och linjaler kommer att bilda en del av Esseltes produktområde inriktat mot konsumenter. Esselte och Acme kommer även att utveckla nya produkter under Tatgit!-namnet för att säljas i Europa av Esselte och i USA av Acme. Acme kommer i samarbete med Esselte att distribuera de av Esselte utvecklade och tillverkade Tag-It!- produkterna i USA. "Produktnamnet passar väl ihop med Esseltes övriga produkter på konsumentområdet inte minst med Dymo LetraTag märkverktyg som vi lanserade framgångsrikt tidigare i år," säger Magnus Nicolin, ansvarig för Esseltes internationella marknadsföring. "Vi är glada att kunna samarbeta med Acme och kommer att tillsammans med dem utveckla nya innovativa och väldesignade kontorsprodukter." Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande SEK 11 miljarder, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder och 7 400 anställda. Koncernen har fem viktiga affärsområden: Filing & Document Management, Identification Labelling, Desktop Organization, Computer Products samt Presentation Solutions. Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz and Curtis. Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.eselte.com. Vidare information: Magnus Nicolin, Executive Vice President Global Marketing, telefon +44 1895 878 733 eller +1 516 885 5965. Telefon från Sverige även 020 021 4796. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar