Esselte säljer två mindre affärsenheter

Esselte säljer två mindre affärsenheter. Som ett led i den pågående fokuseringen av verksamheten till kärnområdena har Esselte sålt två mindre affärsenheter: * British Loose Leaf tillverkar kundanpassade pärmar i sina anläggningar i Crayford och Deptford i England. Verksamheten har sålts till till de anställda. * Esseltes produktionsenhet i Urshult, Sverige tillverkar arkivskåp i metall och specialpärmar. Verksamheten har sålts till den tidigare ledningen. Båda affärerna innebär att Esselte sålt nettotillgångar mot kontantlikvid. Den totala omsättningen för de sålda enheterna är cirka 150 MSEK. Affärerna resulterade i en sammanlagd realisationsförlust om 24 MSEK för Esselte. "De sålda enheterna verkar inom mindre produktområden som inte är kärnverksamheter i Esselte. Försäljningarna är ett led i vår strategi att renodla Esseltes verksamheter" fastslog Anders Igel, Esseltes nye VD och CEO Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande SEK 11 miljarder, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder över 7000 anställda. Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz and Curtis. Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. Vidare information: Mats Lönnqvist, CFO+44 1895 878770 or +46 705 915 563 Telefon från Sverige även 020 021 4796 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar