Esseltes rapporter 1999

Esseltes rapporter 1999 Under 1999 planeras följande rapporter att offentliggöras: 10 februari - Preliminärt bokslut 1998 10 mars - Definitivt bokslut 1998 21 april - Rapport första kvartalet. Bolagsstämma 1999. 22 juli - Rapport första halvåret 21 oktober - Rapport nio månader Esselte-koncernen består av två självständiga affärsområden - Esselte Office Products och Meto - som var och en har ledande positioner på världsmarknaden inom sina områden kontorsvaror respektive etikettsystem. Moderbolagets uppgift är att skapa mervärden genom aktivt ägarskap och strukturell renodling. Nielsen & Bainbridge är under försäljning och när denna är genomförd uppgår koncernens omsättning till cirka 11.700 Mkr och antalet anställda till 7.800 (1997 års siffror och före integrationen av det nyligen förvärvade Leitz). Vidare information: Bengt Wikander, informationschef Esselte AB, tel: 08-545 21 900 (växel), 08-545 21 904 (direkt) eller 070-892 24 31 (mobil). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar