Meto rationaliserar den svenska verksamheten

Meto rationaliserar den svenska verksamheten Meto planerar att samla ledning och lager till Upplands Väsby och flytta den grafiska produktionen till Helsingborg och Tyskland. Förändringarna beräknas minska de årliga kostnaderna med 5-10 Mkr. MBL-förhandlingar har därför inletts om att flytta ledning och centrala funktioner från Solna samt lagret från Hammarstrand i Ragunda kommun till Infra City i Upplands Väsby. Tryckeriverksamheten i Hammarstrand flyttas dels till Helsingborg där den läggs samman med Meto-ägda Jinnestål Tryckeri AB, dels till Metos anläggningar i Tyskland. Totalt berörs 27 anställda i Hammarstrand varav drygt hälften beräknas kunna erbjudas anställning i Helsingborg eller Upplands Väsby. Vid huvudkontoret kommer personalbehovet att minska med ett 10-tal personer som en följd av de föreslagna förändringarna och andra rationaliseringar. Esselte-koncernen består av två självständiga affärsområden - Esselte Office Products och Meto - som var och en har ledande positioner på världsmarknaden inom sina områden kontorsvaror respektive etikettsystem. Moderbolagets uppgift är att skapa mervärden genom aktivt ägarskap och strukturell renodling. Nielsen & Bainbridge är under försäljning och när denna är genomförd uppgår koncernens omsättning till cirka 11.700 Mkr och antalet anställda till 7.800 (1997 års siffror och före integrationen av det nyligen förvärvade Leitz). Vidare information: Björn Rowland, VD Esselte Meto AB, tel: 08-734 37 00 eller 0705-94 42 68, eller Bengt Wikander, informationschef Esselte AB, tel: 08-545 21 900 (växel), 08-545 21 904 (direkt) eller 0708-92 24 31 (mobil). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar