Ny web site från Esselte

Ny web site från Esselte Esseltes hemsida på Internet har omarbetats för att stämma överens med koncernens strategi. Det innebär att de två affärsområdena, Esselte Office Products och Meto har egna hemsidor som är fristående men länkade till koncernens hemsida. Affärsområdenas hemsidor ger en bred presentation av produkter, marknader och organisation medan koncernens hemsida främst är inriktad mot att ge finansiell och annan information till aktieägare, investerare och andra intresserade. Där finns också den aktuella satsen av OH-bilder som används vid koncernpresentationer. Startsidan nås under adressen http://www.esselte.com varifrån länkar finns till koncernens och affärsområdenas hemsidor. Esselte-koncernen består av två självständiga affärsområden - Esselte Office Products och Meto - som var och en har ledande positioner på världsmarknaden inom sina områden kontorsvaror respektive etikettsystem. Moderbolagets uppgift är att skapa mervärden genom aktivt ägarskap och strukturell renodling. Nielsen & Bainbridge är under försäljning och när denna är genomförd uppgår koncernens omsättning till cirka 11,7 Mdr och antalet anställda till 7.800 (1997 års siffror och före integrationen av Leitz). Vidare information: Bengt Wikander, informationschef Esselte AB, tel: 08-545 21 900 (växel), 08-545 21 904 (direkt) eller 0708-92 24 31 (mobil). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00380/bit0002.doc

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar