Utdelning av aktierna i Meto till Esseltes aktieägare

Utdelning av aktierna i Meto till Esseltes aktieägare och notering av aktierna på O-listan vid Stockholms Fondbörs Den 21 april 1999 beslutade ordinarie bolagsstämma i Esselte AB (publ) ("Esselte") att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Meto AG ("Meto") till Esseltes aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav i Esselte. För varje aktie i Esselte erhålls en aktie i Meto. Meto har ansökt om notering av bolagets aktier på Stockholms Fondbörs O-lista. Den 21 maj 1999 beslutade Stockholms Fondbörs bolagskommitté uppta Meto för notering på O-listan. Notering beräknas ske från och med den 17 juni 1999. Aktierna kommer att noteras på Stockholms Fondbörs i SEK och i EUR. Tidsplan 2 juni Noteringsprospekt med ytterligare information om Meto beräknas komma att tillhandahållas. 9 juni Sista dag för handel i Esselteaktier med rätt till aktier i Meto. 14 juni Avstämningsdag för erhållande av aktier i Meto. 17 juni Beräknad notering av Meto-aktien på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Alfred Berg, Deutsche Bank och Commerzbank är tillsammans rådgivare till Esselte och Meto i samband med utdelningen och noteringen. Esselte AB (publ) Meto AG För ytterligare information Esselte AB (publ) Bengt Wikander, informationschef, telefon 08-545 219 00 (växel), 08-545 219 04 (direkt) eller 0708-92 24 31 (mobil). Meto AG Hans Swahn, verkställande direktör och koncernchef, telefon +49-6252-703 302. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00300/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00300/bit0002.doc

Om oss

Esselte är en koncern som tillverkar och marknadsför kontorsprodukter, produkter för detaljhandeln och tavel och inramningsprodukter. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar