Dom i skattemål

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat dom i bolagets tvist med Skatteverket i fråga om myndighetens beslut att påföra tillkommande skatter och skattetillägg för åren 2008 – 2012 på cirka 1,2 miljarder SEK.

Som bolaget kommunicerade i juli 2016 gjorde Essity en reservering och har därefter betalat det omtvistade beloppet. Därmed har kammarrättens dom ingen effekt på Essitys resultat eller kassaflöde för 2017.

Frågan gäller räntekostnader på lån i ett koncernbolag som uppkom i samband med att verksamhet flyttades till Sverige under 2004. Kammarrättens dom, liksom förvaltningsrätten i sin dom den 10 mars 2016, innebär att Skatteverkets beslut står fast. 

Essity avser att överklaga domen genom att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. 

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar