Essity Aktiebolag (publ) noterat för handel på Nasdaq Stockholm

Idag har det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity Aktiebolag (publ) noterats på Nasdaq Stockholm och handel av bolagets A- och B-aktier har inletts.

Noteringen av Essity sker som ett resultat av att årsstämman den 5 april 2017 beslutade att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. 

– Det är glädjande att noteringsdagen av Essity är här. Vår bedömning är att detta långsiktigt ska öka värdet för våra aktieägare genom ökat fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjliggöra för oss att framgångsrikt kunna realisera våra strategier. Vi ser nu fram emot en spännande framtid för hygien- och hälsobolaget Essity, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter, ett väl passande namn för vad det nya hygien- och hälsobolaget erbjuder, nödvändigheter i vardagen. Essity utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene och visionen är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Världens befolkning både växer och blir äldre och hygien och hälsa är viktiga förutsättningar för ett bättre liv. Våra produkter och lösningar spelar stor roll för att öka välbefinnandet för människor över hela världen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Essitys försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro).

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia