Essity och WSSCC:s Hygiene and Health Report 2018-2019: Prioritera hygien och hälsa för samhällsutveckling och ökat välbefinnande

Idag publicerar Essity tillsammans med FN:s Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) den sjätte versionen av rapporten om hygien och hälsa. Hygien och hälsa är avgörande faktorer för att lösa flera av de samhällsutmaningar som återges i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Essity och WSSCC vill med rapporten belysa de möjligheter och utmaningar vi ställs inför i livet genom att lyfta fram ny forskning, inspirerande exempel samt potentiella lösningar. Rapporten visar vilka samhällseffekter som kan uppnås, genom att prioritera hygien och hälsa i beslutsfattandet, bland såväl politiker, vårdgivare som enskilda individer.

Ta del av den digitala versionen av The Hygiene and Health Report 2018-2019

- Hög frånvaro i förskola och skola har en negativ inverkan på barns utveckling. Bristande hygien i barns skolmiljö är ett globalt problem. Enligt vår undersökning uppger 50 procent av föräldrar i Sverige att deras barn avstår från att gå på toaletten i skolan minst en gång i veckan, i nivå med Sydafrika. I Indien uppgår siffran till hela 76 procent, respektive 68 procent i USA.

- Genom att införa tillgängliga hygienfaciliteter och förbättra handhygienen lyckades Västra Götalandsregionen, med 1,7 miljoner invånare, minska frånvaron hos förskolebarn med 13 procent. Utöver att öka skoldeltagandet ledde investeringen i hygien och hälsa till årliga produktivitetsbesparingar på cirka 48 miljoner kronor, 10 000 färre doktorsbesök och 3 000 färre förskrivningar av antibiotika[1].

- 49 procent av kvinnor världen över känner sig obekväma i sociala situationer under sin menstruation. I Sverige är siffran 28 procent, lägst bland de 15 undersökta länderna. Flera studier visar att kvinnor och flickor stannar hemma från arbete och skola under sin menstruation. Genom att erbjuda hygienfaciliteter och samtidigt lyfta behov kopplat till menstruation i policyarbete, kan vi minska frånvaron från skola och arbete och stärka kvinnor i samhället.

- Att leva med inkontinens kan påverka livskvaliteten, känslan av värdighet och minska samhällsdeltagandet för en individ. 400 miljoner människor världen över lever idag med inkontinens och med en åldrande befolkning förväntas siffran stiga ytterligare. Genom att göra inkontinensvård mer patientfokuserad och nyttja nya innovationer kan individer få hjälp att delta i samhället i högre utsträckning. Till exempel uppskattas en förbättrad inkontinensvård i Nederländerna kunna leda till årliga samhällsbesparingar på cirka 1,3 miljarder kronor[2].

”Som ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag har Essity unika kunskaper och insikter för att driva en global dialog om det starka sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande. Vi samarbetar med partners där vi, genom att använda våra olika perspektiv, kompetenser och resurser, ökar medvetenheten, utvecklar standarder och påverkar reglering kring hälsa och hygien,” säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

”Hygien och hälsa är en förutsättning för att kunna uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Vi kan redan se otroliga framsteg mot att möta 2030-målen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Att sätta hygien och hälsa i centrum för diskussionen innebär att lyfta fram bortglömda och tabubelagda frågor. Det öppnar upp för förändringsmöjligheter som sträcker sig bortom individen, hela vägen ut i samhället. Hygien är bara början.” säger Rolf Luyendijk, Executive Director på WSSCC.

Om samarbetet mellan Essity och WSSCC:

Sedan 2014 har Essity och WSSCC arbetat tillsammans med syftet att främja den globala dialogen kring hygien- och hälsofrågor och öka samarbetet att mellan organisationer, branscher och länder. Under 2016 utökades partnerskapet ytterligare genom att tillsammans ge ut rapporten ”Hygiene Matters Report: Joining Forces for Progress”. I årets version av rapporten tar vi vid där den förra slutade och fortsätter arbetet. Vi presenterar nya insikter genom att kombinera forskning, undersökningsdata, framgångsrika fall och erfarenheter från röster som sällan hörs. Dessutom lyfter vi fram lösningar vi anser nödvändiga för att globalt öka hygien- och hälsostandarden genom hela livet. Vår ambition är att inspirera och bjuda in fler aktörer till dialog och partnerskap samt att finna hållbara lösningar för arbetet framåt.

Om rapporten:

Denna rapport är den senaste i en serie rapporter utgivna av Essity sedan 2008, med syftet att öka medvetenheten kring den viktiga roll hygien, sanitet och hälsa spelar för individers och samhällens välbefinnande samt att ta fram lösningar på några av de problem vi möter inom dessa områden.

Rapporten bygger på en kombination av tredjepartskällor och vår egen data. En av datakällorna är en global undersökning genomförd mellan den 20 november – 4 december 2017, genom webbpaneler i 15 länder med totalt 15 530 respondenter. Nationella kvoter användes för att uppnå representativitet i ålder och kön. Frågorna i undersökningen handlade om oro kring hygien och hälsa, offentlig och personlig hygien, menstruation, inkontinens, antibiotikaresistens och hållbarhet.

Läs vår rapport “The Hygiene and Health Report 2018-2019” här

________________________________________

[1] Västra Götalandsregionen (2012), HYFS. Final report 2006-2012.  

[2] Franken MG, Ramos Corro I, Los J, Al MJ, The increasing importance of a continence nurse specialist to improve outcomes and save costs of urinary incontinence care: an analysis of future policy scenarios, BMC Family Practice 2018:19:31

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com 

Richard Torgerson, Communications Director Sustainability, +46 8 788 52 05, richard.torgerson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.