Essity omstrukturerar i Chile

Essity omstrukturerar produktionsanläggningen i Santiago, Chile, för att ytterligare förbättra kvalitet och kostnad för Consumer Tissue och Professional Hygiene i landet. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Omstruktureringsåtgärderna inkluderar stängning av en mjukpappersmaskin och två konverteringslinjer.

Omstruktureringskostnaderna uppgår till cirka 140 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det första kvartalet 2018. Av kostnaderna förväntas cirka 30 MSEK vara kassaflödespåverkande.

För ytterligare information, kontakta:              

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com                             

Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com


Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera