Essity stärker Professional Hygiene i Europa

För att ytterligare stärka konkurrenskraften för Professional Hygiene i Europa har Essity tagit beslut om att investera i att skapa ett center för servettproduktion vid den befintliga produktionsanläggningen i Altopascio, Italien. Detta kommer stärka Essitys produkterbjudande, med det globalt ledande varumärket Tork, och öka effektiviteten i leverantörs- och produktionskedjan. Investeringen i Altopascio kommer leda till omstruktureringsåtgärder vid flera europeiska produktionsanläggningar under de kommande åren.

Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdet Professional Hygiene.

Omstruktureringsåtgärderna inkluderar stängningen av en konverteringsanläggning i Hlohovec, Slovakien, år 2020.

De totala investeringarna kommer uppgå till cirka 590 MSEK, varav merparten är relaterade till investeringar i Altopascio, Italien. Omstruktureringskostnaderna uppgår till cirka 580 MSEK, varav 350 MSEK förväntas påverka det första kvartalet 2018 och de resterande kostnaderna förväntas påverka det andra kvartalet 2018. Kostnaderna kommer att redovisas som en jämförelsestörande post. Av kostnaderna förväntas cirka 410 MSEK vara kassaflödespåverkande.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.