Essitys årsstämma 2018

Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Stämman beslutade om en utdelning på SEK 5,75 per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 16 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 19 april 2018.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Lars Rebien Sørensen, Louise Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2019.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.essity.com. 

För ytterligare information, kontakta:

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Om oss

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar