Climateskruven för tufft klimat - nu typgodkänd av SITAC

Climateskruven för tufft klimat - nu typgodkänd av SITAC Climate® är en uteskruv med en rostskyddande ytbehandling som står emot mycket tuffa miljöer. Climate är den första skruven med detta rostskydd som uppfyller SITACs1 krav för korrosivitetsklass C42. Climateskruven är billigare än de flesta rostfria alternativen, men har motsvarande rostskyddsegenskaper. Climate används utomhus i fuktig miljö eller där halterna av aggressiva luftföroreningar är höga. Det kan vara i storstäder, industri- eller kustområden. Skruven lämpar sig också väl i extrem inomhusmiljö, exempelvis i simhallar. Skruven har försänkt skalle med Torxspår, vilket ytterligare stärker rostskyddet. Torxspåret gör att verktyget kommer lätt i spår och man undviker skador och slitage på verktyg och på skruvskallen. Skadas skruvens spår bildar skadan i sig en grogrund för rost. Torxbits ingår vid köp av Climateskruven. Climateskruvens ytbehandling är i huvudsak zinkbaserad och framställs enligt miljövänliga principer. För ytterligare information kontakta Jörgen Falck, produktchef ESSVE, tel 0522-985 83, vxl 08-623 61 00, e-post jf@essve.se Se även www.essve.se 1SITAC står för Swedish Institute for Technical Approval in Construction. Typgodkännandet för Climate är nr 0072/96. 2 SITAC:s klimatklass C4 definieras som "Utomhus i luft med förhöjda halter aggressiva luftföroreningar, t ex i större tätort eller i ett industriområde. Över hav eller i närheten av kust, dock inte i zon med saltvattenstänk." Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=14820 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/17/20020117BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/17/20020117BIT00230/bit0001.pdf

Om oss

"ESSVE - När det absolut verkligen måste sitta. Vår affärsidé är att genom värdeskapande teknikhandel tillgodose kundens specifika krav på fastsättning, tätning och elhandverktyg."

Dokument & länkar