Abous kund Karlstad utsedd till Sveriges IT-kommun 2013

Stockholm, 25 november 2013 - Abous kund, Karlstads kommun, har utsetts till Sveriges IT-kommun 2013. Utmärkelsen fick de för sitt framgångsrika arbete med att utveckla och förbättra kommunens verksamheter med hjälp av IT. 

Bakgrunden till utmärkelsen är flera olika projekt. Ett av dessa projekt, där Abou, dotterbolag till Addnode Group, står som leverantör, är ”Ett gemensamt e-samhälle i Värmland”. Projektet resulterade i vidareutveckling och införandet av Abous e-tjänsteplattform Automaten i Värmland. Plattformen levererades till Värmlandskommunerna i februari 2013 och ger möjlighet för samtliga kommuner i länet att arbeta med e-tjänster och samtidigt spara pengar.

Resan började på allvar 2010 då Karlstad valde att skrota sin IT-strategi och istället beslutade att utveckla en policy för verksamhetsutveckling med IT som stöd. Visionen är ”det ska vara enkelt att leva och bo i Karlstad”. 

– Att bli utsedd till Sveriges IT-kommun är ett bevis på att Karlstads kommun har Sveriges bästa IT-stöd. Vi har under flera år arbetat hårt för att ha en IT-verksamhet i framkant och den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats med vårt arbete, säger, Inge Hansson, IT-chef, Karlstads kommun.  

Karlstadsappen, utvecklingen av de olika förvaltningarnas närvaro på Facebook och en väg in till kommunen genom Karlstads Kontaktcenter är andra projekt som Karlstad genomfört för att förenkla för invånarna att leva och bo i kommunen. I våras fick Karlstad även en efterlängtad ISO-certifiering som bekräftelse på att kommunen gör rätt saker när det kommer till IT.

Karlstad är Abous andra kund som fått utmärkelsen. 2011 utnämndes Abous kund Upplands Väsby till Sveriges IT-kommun för sitt arbete med att använda IT och digitaliseringens möjligheter.

Sveriges IT-kommun delas ut av Sveriges kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Digitaliseringskommissionen, Microsoft, VINNOVA, IT&Telekomföretagen och Dagens Samhälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kolnhofer, VD Abou AB
Tel: +46 (0)736 00 30 21, e-post: peter.kolnhofer@abou.se

Om Abou

Abou utvecklar innovativa IT-lösningar med Lean som en stor inspirationskälla. Vi kombinerar ny teknik, verksamhetsutveckling och design för att skapa enkla, intuitiva och visuella produkter som engagerar och skapar nyfikenhet i organisationer.

Vår kärnprodukt heter Automaten – en standardiserad e-tjänsteplattform som används av ett 40-tal kommuner i Sverige. Den har vi utvecklat tillsammans med våra kunder, precis som våra andra produkter. Vi tror att det blir bäst så – att placera oss ute i verksamheten och förstå hur våra kunder arbetar, för att sedan bygga riktigt vassa IT-lösningar som skapar ett högt värde.

Abou AB är en del av Addnode Group AB som 2012 omsatte 1365 MSEK och är noterat på NASDAQ OMX Nordic List, Small Cap.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia