I morgon får Sverige ett nytt politiskt parti

Etanolpartiet slåss för miljön, jobben och rörelsefriheten.

Sverige behöver en ny politisk kraft som vill betrakta framtidsfrågorna mer ur ett strategiskt perspektiv än att gräva ner sig i de dagspolitiska sak- och detaljfrågorna. Etanolpartiet vill skapa en helt ny basindustri som omfattar flera branscher, samt minska utsläppen av växthusgaser och därmed samhällets miljöslitage. För att skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. Och för att bevara varje individs personliga rörelsefrihet.

Almedalsfakta:

Etanolpartiet möter pressen, tisdag vid valstugan, Skeppsbron kl. 09.00 och debatterar med riksdagspartierna i en paneldebatt under SPBI-dagen, torsdag 4 juli, 13.00, Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby. http://bit.ly/13e6dxs

Moderator: Lars Adaktusson.

Etanolpartiet har grundats av energiföretaget St1. Det är första gången ett politiskt parti startas av ett kommersiellt företag. Från lanseringen som nu sker till årets slut är partiets syfte att bilda opinion för Sveriges energiframtid, och bygga ett demokratiskt underlag för att kunna bli valbart nästa år. Ur detta underlag kan sedan en representativ partiledning nomineras.

”Det finns ett nästan desperat behov av en ny, konstruktiv och framtidsoptimistisk röst i den svenska energidebatten”, säger Etanolpartiets ordförande Jonas Sidenå, VD för St1 Sverige. ”Vi vill visa att det faktiskt finns effektiva alternativ till fossila bränslen till alla fordon som kör på vägarna. Vi stödjer fullt ut regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men om den ska förverkligas krävs nya politiska styrmedel – som införs omedelbart.”

Vår egen TNS/Sifo undersökning visar också tydligt att allmänhetens kunskaper om olika bränsleslag och deras miljöpåverkan är låga. Därför behövs Etanolpartiet som en ny opinionsbildande kraft. Läs mer i vårt partiprogram. Ytterligare information uppdateras ständigt på Facebook, sök Etanolpartiet.

Etanolpartiet kräver:

  • Utred snarast förutsättningarna för en ny svensk basindustri inom energinäringen. Med de miljöutmaningar vi har finns också möjligheter att skapa tiotusentals nya jobb.
  • Bonus malus för all nybilsförsäljning. Alltså avgifter för fossilbränsledrivna fordon som förvandlas till bonus för fossilfria.
  • Tydliga styrmedel för etanol generation 2.
  • Kvotplikt för låginblandning av etanol, ett styrmedel för upp till åtminstone 30 procent.
  • Styrmedel för el/etanolhybrid, i första hand för tjänstebilar.
  • Beskattning av CO2-utsläpp och belöningar då dessa utsläpp reduceras.

”Några strategiska politiska beslut kan snabbt skapa förutsättningar för en helt ny basindustri som Sverige så väl behöver”, säger Jonas Sidenå. ”Den kan också bli en ny exportnäring. Anläggningar för etanolproduktion kan med fördel läggas i glesbygd där arbetstillfällen verkligen behövs. Det skulle ge stimulans till hela samhällsekonomin och ända in i universitetsutbildningarna.”

Etanol generation 2 innebär att etanol tillverkas av restprodukter från främst livsmedels- och skogsindustrierna. Alltså till 100 procent etiskt. Inga arealer behöver odlas för något annat än mat, en viktig poäng främst i fattiga länder.

Etanol är en förnyelsebar energikälla som är beprövad och som redan finns tillgänglig på de flesta bensinstationer. Men det krävs politiska beslut för att förverkliga den tekniska utveckling som kan eliminera användningen av fossila bränslen som bensin och diesel.

Etanolen finns här och nu. Elbilen är inte färdigutvecklad och biogasen fungerar i huvudsak bara för nyttotrafik, lokalt, på grund av begränsad tillgång och distribution.

Däremot kommer alla drivmedelsalternativ att behövas för att nå regeringens mål, men etanolen är det enda som i dagsläget kan ses som huvudalternativ.

Mer information finns på www.etanolpartiet.se fr.o.m. 2 juli. Kontakta gärna:

Jonas Sidenå, partiledare och VD St1, tel: 08-5554 8540, e-post: jonas.sidena@st1.se

Erica Samuelsson, partisekreterare, tel: 0703-28 83 06, erica.samuelsson@st1.se

Taggar: