Nya Etanolpartiets ordförande Jonas Sidenå i Almedalsdebatt: Svenska företag vill bygga ny svensk basindustri med tiotusentals jobb

När Etanolpartiet bjöd in till debatt under Almedalsveckan om en politik för att nå en fossilfri fordonsflotta uppstod viss enighet över partigränserna. Men Etanolpartiets partiledare Jonas Sidenå var inte nöjd:

Fram med nya regler nu, i stället för prat, så kan svenska industrier snabbt bygga en ny basindustri med tiotusentals nya jobb. 

Förutsättningen för att en ny skogsindustribaserad basindustri ska kunna etableras är en helhjärtad satsning på etanol som fordonsdrivmedel. De miljömässiga argumenten är enkla enligt Jonas Sidenå. Etanol är det enda drivmedel som finns här, nu och säljs över hela Sverige. En förutsättning för att vi ska nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030.

− Nu arbetas det fram ett förslag till kvotplikt som successivt ska ge oss en andel på 10 % låginblandning av etanol. Men varför stanna där, varför inte gå upp till 20 eller 30 procent, säger Jonas Sidenå.

− Dessutom, tillåt skatterestitution för den del låginblandning som överstiger kvotplikten efter en enkel princip; premiera de lågemissionsbränslen som tillförs marknaden för att nå 2030 målen. På samma sätt, premiera de fordon som drivs av lågemissionsbränslen. säger Jonas Sidenå.

Debatten arrangerades av SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet under Almedalsveckan. Medverkade gjorde alla riksdagspartier (utom SD som avböjt att delta).

− Vi har på ett mycket enkelt sätt låtit bygga om en bil som nu släpper ut 22 gram koldioxid per km, varför nöjer sig ni politiker med att sätta gränsen för miljöbil vid 90 g CO2/km.Varför inte kräva av industrin att nå 10 g CO2/km, menade Jonas Sidenå.

Representanterna från de politiska partierna var dock överens i många frågor:

  1. Sverige bör införa en form av bonus-malus-system där koldioxidutsläppande bilar får betala extra avgifter och koldioxidsnåla bilar får en form av bonus. 
  2. Att politiken och skatteregler för bilar och bilbränsle bör bli mer långsiktig och tydlig.
  3. Etanol är ett viktigt drivmedel för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Men i framtiden är det en blandning av olika alternativa drivmedel och fordon som behövs för att komma ifrån bensin och diesel.

Bildtext från vänster: Lars Adaktusson, moderator, Jonas Sidenå (EP), Johan Hultberg riksdagsledamot (M), Irene Oskarsson riksdagsledamot (KD), Kent Persson riksdagsledamot (V), Anita Brodén riksdagsledamot (FP), Per Ankersjö, miljöborgarråd Stockholm stad (C), Mats Pertoft riksdagsledamot (MP), Johan Löfstrand riksdagsledamot (S).

Mer information finns på www.etanolpartiet.se, eller kontakta:

Erica Samuelsson, partisekreterare, tel: 0703-28 83 06, erica.samuelsson@st1.se

Taggar: