Sonera bygger nytt nät med hjälp av Eterra

Nya tjänster från Sonera i sikte Sonera bygger nytt nät med hjälp av Eterra Sonera Sverige AB har gett Eterra i uppdrag att leverera routrar till ett nytt IP-nät. Detta nät är helt integrerat med Soneras befintliga nät, som sträcker sig från USA till Moskva, via de viktigaste städerna i Norden och övriga Europa. Det nya nätet togs i drift i slutet av oktober. Senare under hösten kommer Sonera att använda det för att erbjuda bland annat tjänsten Global IP - en lösning som ger kunderna en högkvalitativ anslutning till Internet. Andra IP-baserade tjänster håller på att utvecklas och kommer att introduceras under 2002. Eterra har även levererat routrar till Soneras nya nät för finska kunder i Sverige. Valet av leverantör var lätt, menar Christer Löfdahl på Sonera. - En kombination av kvalitet, pris och garanterad leveransprecision gjorde att vi valde Eterra som leverantör. För mer information kontakta: Steinar Sönsteby Michael Nilsson VD, Eterra Sweden AB Marknadsdirektör, Eterra Sweden AB Tfn: 0709-27 30 06, 08-566 230 06 Tfn: 0708-35 30 15, 08-566 230 15 E-post: steinar.sonsteby@eterra.se E-post: michael.nilsson@eterra.se Sonera: Per-Erik Berg Christer Löfdahl Chef Network Operations, Sonera Sverige Project Manager, Sonera Sverige AB AB Tel: 08-5060 3006 Tel: 08-5060 3096 E-post: per-erik.berg@sonera.com E-post: christer.lofdahl@sonera.com Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har över 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 550 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se Sonera Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Sonera Corporation, Finlands ledande telekomföretag. Sonera Sverige inriktar sig på försäljning, leveranser och underhåll av avancerade, effektiva och kvalitativa operatörslösningar och nättjänster. För mer information se även www.sonera.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00370/bit0001.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar