2017: Realtillgångar i fokus när Trump och låga utbud driver efterfrågan

 • Utsikter för 2017: ETF Securities riktkurser och förväntningar

  • Det verkliga värdet för guld är 1440 dollar
  • 23 dollar för silver
  • Oljan ska handlas över 55 dollar per fat i slutet av 2o17
  • En stärkt dollar och ett starkare pund i förhållande till euro
  • Ökad efterfrågan på reala tillgångar

LONDON, 1 December 2016

Enligt ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer), kommer Donald Trumps fokus på infrastruktur innebära att reala tillgångar kan väntas prestera starkt under 2017.

Reala tillgångar såsom råvaror, fastigheter, mark och infrastruktur kommer att gynnas av presidentens åtagande om en biljon dollar till att återuppbygga den amerikanska infrastrukturen. Sannolikt kommer dessa tillgångar att prestera bättre än övriga tillgångsslag under nästkommande år.

”Reala tillgångar gynnas i allmänhet av löften om återuppbyggnad, med förbehåll i detta fall för att presidenten bygger upp ett team av tillförlitliga politiska beslutsfattare som avstår från irrationella politiska utspel, samt att han kan leverera på sina vallöften i en politiskt infekterad miljö. Trots olika fundamentala drivkrafter kommer efterfrågan och konsumtionen av råvaror att vara hög från tillväxtmarknader, och då i synnerhet Kina. Samtidigt kommer betydande investeringsnedskärningar att begränsa råvaruutbudet. Den fundamentala åtstramningen i underliggande förhållanden bör vara till fördel för råvaror under de nästkommande åren”, säger James Butterfill, analyschef på ETF Securities.

ETF Securities noterar också att reala tillgångar som råvaror, fastigheter och infrastruktur tenderar att prestera väl i samband med en tilltagande inflation och låga räntor som underminerar uppgångar i traditionella investeringsportföljer. Följden väntas bli att investerare får ett större sug att investera i dessa former av tillgångar. 

ETF Securities tror att ädelmetaller och olja kommer att gå starkt under 2017, då guld bör handlas för 1440 dollar per uns (för närvarande runt 1185 dollar per uns) och silver för 23 dollar per uns (för närvarande på 19 dollar per uns).  Avtagandet av Kinas ”spekulativa frenesi” för industrimetaller kommer sannolikt att försvaga priserna på kort sikt, men bör studsa tillbaka på längre sikt då utgifterna för infrastruktur ökar efterfrågan på industrimetaller.

”På kort sikt kommer guld och silver sannolikt att hamna under press när vi närmar oss en räntehöjning, men vi tror att Fed kommer att fortsätta ligga bakom kurvan och att inflationen kommer att stiga snabbare än centralbankens höjning av räntan, vilket i sin tur håller ner realräntorna och gynnar guld och silver", säger James och fortsätter:

”USA:s investeringsnedskärningar på en triljon dollar inom olje- och gasindustrin i samband med oljepriskraschen kommer att påverka utbudet under 2017. Samtidigt kommer nedskärningar i produktionen öka åtgången i befintliga lager, vilket gör att oljepriserna sannolikt kommer att handlas över 55 dollar per fat.”

ETF Securities förväntar sig att pundet kommer att stärkas gentemot euron, förutsatt att euron försvagas till följd av att ECB behåller sin nuvarande stimulansinriktning. Dollarn kommer sannolikt att fortsätta stärkas om Fed kan bemöta det potentiella inflationstryck som håller på att utvecklas i USA. Det karaktärsdrag av trygg hamn som gynnat schweizerfrancen kommer sannolikt att avta i takt med att känslan av stabilitet i Europa stärks under 2017.

”2017 ser ut att bli ett år av ökad populism och volatilitet, vilket påverkar räntepolitiken. Den nuvarande Trump-effekten på aktier och tillgångsrisk kan mycket väl bli kortvarig, men hans presidentskap uppmuntrar onekligen innehav i reala tillgångar såsom råvaror, infrastruktur och fastigheter”, avslutar James.

2017 års Outlook innehåller även:

 • Illikviditetsmyten: Oron över bristande likviditet på obligationsmarknaden är överdriven: elektronisk handel, liksom användningen av lager på köpsidan som en källa för likviditet, blir allt vanligare i handeln med företagsobligationer. Detta kan ha förändrat likviditetens natur, men det finns inga tydliga bevis på att den har försämrats.
 • Tyda signaler från ETP-bruset: Analys av ETP-flöden bidrar till att identifiera investeringsmöjligheter för 2017.
 • Litium: en ny ädelmetall? Hur kommer efterfrågan på batterier för elbilar att ändra synen på litium?

-SLUT-

Bakgrundsinformation

ETF Securities – Det intelligenta alternativet

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) och erbjuder specialistinvesteringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer.

Vi är pionjärer och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av det mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de mest intressanta investeringsmöjligheterna och göra dem tillgängliga för investerare som det intelligent alternativet.

Om ETF Securities Tri-Annual Outlook

Vår tertiala analys Tri-Annual Outlook är en samling av korta artiklar som fokuserar på ämnen som vi tror står högt upp på agendan för investerare. Vi erbjuder vår expertis och insikt i valutor, aktier, råvaror och räntor som knyts ihop under vår globala makroekonomiska analys.

Om du vill veta mer om ETF Securities gå till: www.etfsecurities.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta pressavdelningen på:

T: +44 (0) 20 7448 4330

E: press@etfsecurities.com

Important Information

This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (the “FCA”). 

The information contained in this communication is for your general information only. Nothing in this communication amounts to, and nothing in this communication should be construed as, investment advice, an offer for sale or a solicitation or an offer to buy securities and should not be used as the basis for any investment decision. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares or securities in the United States or any province or territory thereof. Neither this document nor any copy hereof should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States.

This communication may contain independent market commentary prepared by ETFS UK based on publicly available information. Although ETFS UK endeavours to ensure the accuracy of the content in this communication, ETFS UK does not warrant or guarantee its accuracy or correctness. Any third party data providers used to source the information in this communication make no warranties or representation of any kind relating to such data. Where ETFS UK has expressed its own opinions related to product or market activity, these views may change. Neither ETFS UK, nor any affiliate, nor any of their respective officers, directors, partners, or employees accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this publication or its contents.

ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction.  No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia