Disruptiva förändringar driver på efterfrågan av sällsynta metaller 2018 - relativt flat utveckling väntas för övriga råvaror

Förväntningar enligt ETF Securities Outlook 2018:

  • Guldpriset förblir i stort sett oförändrat under 2018
  • Uppgången i Palladium avtar medan platina och silver stiger
  • Ökad efterfrågan av litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller 

Disruptiva förändringar i samhället såsom självkörande bilar och automatiseringsteknik kommer troligtvis att öka efterfrågan av litium och kobolt, medan övriga råvaror kan ha en mindre imponerande utveckling under 2018, enligt ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av Exchange Traded Products (ETPs).

Guldpriset förväntas i stort sett förbli oförändrat under 2018, enligt ETF Securities årliga outlook, och USA / OPEC-problematiken kommer begränsa utsikterna för oljan. Däremot är förväntningarna höga gällande råvaror som påverkas av den globala förändringen med ökad automatisering och självkörande bilar.

James Butterfill, ETF Securities analyschef: "Råvaror tenderar att följa strukturella förändringar inom teknik och tillväxt: jordbruket utgjorde huvuddelen av råvarumarknaden under 1700-talet, stål och kol under den efterföljande industrirevolutionen, och olja och petroleum har dominerat under det senaste århundradet. Vi står nu vid ett vägskäl för en ny generation av råvaror som drivs av tekniken för teman som energieffektivitet, automatisering och klimatförändringar, vilket sannolikt kommer att vara centralt för efterfrågan."

De berörda råvarorna omfattar litium och kobolt, som båda är nödvändiga för batteriproduktion. Kobolt och litium har redan uppvisat stigande priser under 2017.

ETF Securities menar i sin outlook att efterfrågan på metall kan komma att stiga som en förbisedd följd från ökad användning av automatiserade fordon. Koppar, silver och guld används i mängder av elektriska komponenter och i övrig elektronik för dessa fordon. Då framtida fordonsflottor blir mer tekniskt beroende och självgående kan det även innebära en motsvarande ökning av komponenter i tillhörande system.

ETF Securities förväntar sig också att revolutionen inom automatisering ska driva ökad efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller som yttrium och praseodymium, som har blivit viktiga inom modern teknik.

James Butterfill fortsätter: "Det som kanske är mest intressant i denna nya generation av råvaror är även det minst kända, sällsynta jordartsmetaller. Trots att de flesta ej känner till dessa, har denna grupp blivit viktig för att skapa modern teknik inom många branscher, däribland medicin, försvar, transport och energiproduktion samt till viktiga beståndsdelar av våra dagliga liv såsom elektronik och mobila enheter. Med en växande global medelklass i kombination med stigande automatisering kommer en rad material som du skulle ha svårt att uttala, som yttrium och praseodymium, fortsätta att befästa sin centrala roll i vår moderna levnadsstandard."

Utsikter för ädelmetaller

ETF Securities förväntar sig ingen större förändring av guldpriset under det kommande året då stigande guldpriser är beroende av oförutsebara politiska händelser som driver riskminimering, vilket historiskt skapat ökad efterfrågan för guld, samt antalet räntehöjningar från Fed, då stigande räntor är förknippade med ett svagare guldpris.

Nitesh Shah, Råvarustrateg, säger: "Högre nominella räntor, en brantare avkastningskurva och en starkare dollar kommer sannolikt att vara hinder för en betydande uppgång av guldpriset. Vi förväntar oss att Fed kommer fortsätta att strama åt penningpolitiken, men vi tror att riskerna för guldpriset är begränsade eftersom reala räntor kommer att förbli låga då inflationen ökar i USA. Totalt sett ser vi inte några större förändringar i guldpriset under det kommande året."

ETF Securities anser däremot att silver är undervärderat och troligtvis kommer att stiga i värde med stöd av industriell efterfrågan från solpaneler och fordonstillverkare.

Palladium var den råvara som uppvisade starkast utveckling under 2017 med en ökning motsvarande 43%*, och därmed överträffade utvecklingen av platina för första gången på 16 år. Men ETF Securities förväntar sig inte att palladiums uppgång kommer att fortsätta under 2018, på samma sätt kommer inte platinans rabatt mot guld på nuvarande nivån 28%* kunna upprätthållas, då konsumenter av smycken kan komma att byta till den relativt billiga platinan.

ETF Securities tror även att oljan kommer att visa en beskedlig utveckling eftersom US / OPEC-problematiken kommer att förhindra betydande neddragningar av utbudet och det nuvarande överutbudet kommer därmed bibehållas.

Nitesh Shah, Råvarustrateg: "OPECs strategi att försöka tvinga bort USAs produktion har misslyckats. 2018 förväntas den amerikanska produktionen nå rekordnivåer och överträffa den topp på cykeln som uppnåddes före priskriget 2014 samt överstiga nivån på 10 miljoner fat som senast uppnåddes 1970. Det finns ingen indikation på att nedgången i terminer kommer att stoppa expansionen av den amerikanska produktionen och OPECs överenskommelser kommer att fortsätta att misslyckas."

Ser vi till valutor är ETF Securities förväntan att svaga globala avkastningskurvor kan bana väg för en uppgång i dollarn då amerikanska Fed kan öka takten på åtstramningen av den expansiva penningpolitiken.

Europeiska centralbankens (ECBs) försiktigt tilltagna inflationsutsikter kommer fortsätta sätta press på euron. Vi förväntar oss att Sterling kommer att förbli inom ett visst intervall på kort sikt, men med potential att stiga om osäkerheten kring Brexit-förhandlingarna minskar.

ETF Securities Outlook tar även upp:

  • Varför traditionella råvarumodeller menar att prisnivåerna på Bitcoin är korrekta
  • Hur en investeringsstrategi att gå mot marknaden och sentimentet inom råvaror har betalat sig sedan 2010

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Zetterlund, Fogel & Partners
Tel: +46 705 70 09 97
E-mail: sofie.zetterlund@fogelpartners.se

* All data från ETF Securities Outlook, per 20 november, 2017

-SLUT-

Bakgrundsinformation

ETF Securities – Det intelligenta alternativet

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) och erbjuder specialistinvesteringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer.

Vi är pionjärer inom specialiserade investeringar och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av de mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de mest intressanta investeringsmöjligheterna och gör dem tillgängliga för investerare som det intelligenta alternativet. 

Om ETF Securities Tri-Annual Outlook

Vår tertiala analys Triannual Outlook är en samling av korta artiklar som fokuserar på ämnen som vi tror står högt upp på agendan för investerare. Vi erbjuder vår expertis och insikt i valutor, aktier, råvaror och räntor som knyts ihop under vår globala makroekonomiska analys.

Om du vill veta mer om ETF Securities gå till: www.etfsecurities.com   

För ytterligare information, vänligen kontakta pressavdelningen på:

T: +44 (0) 20 7448 4330

E: press@etfsecurities.com

Important Information

This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (the “FCA”). 

The information contained in this communication is for your general information only. Nothing in this communication amounts to, and nothing in this communication should be construed as, investment advice, an offer for sale or a solicitation or an offer to buy securities and should not be used as the basis for any investment decision. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares or securities in the United States or any province or territory thereof. Neither this document nor any copy hereof should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States.

This communication may contain independent market commentary prepared by ETFS UK based on publicly available information. Although ETFS UK endeavours to ensure the accuracy of the content in this communication, ETFS UK does not warrant or guarantee its accuracy or correctness. Any third party data providers used to source the information in this communication make no warranties or representation of any kind relating to such data. Where ETFS UK has expressed its own opinions related to product or market activity, these views may change. Neither ETFS UK, nor any affiliate, nor any of their respective officers, directors, partners, or employees accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this publication or its contents.

ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction.  No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit.