Etraveli förstärker styrelsen

Etraveli fortsätter att genomföra strategiska förändringar för att förstärka sin ledande position inom resor online. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå två nya styrelseledamöter; Ralph Axelson, en av Etravelis grundare och nuvarande vVD, och Per Setterberg, mångårig VD för Global Blue, som tillsammans bidrar med gedigen kompetens från reseindustrin online och den globala servicesektorn.

”Etraveli har under det senaste året tillfört ny kompetens till den operativa ledningen och förstärker nu även styrelsen. Vi är mycket glada över att Ralph Axelson efter många år i den operativa ledningen vill ingå i bolagets styrelse. Samtidigt är vi mycket stolta över att Per Setterberg, en av Sveriges lyckade entreprenörer och framgångsrik VD för Global Blue, ställt sig positiv till att bidra till Etravelis utveckling genom att tillträda en styrelseposition”, kommenterar Erik Strand, styrelseordförande i Etraveli.

Ralph Axelson, en av Etravelis grundare och nuvarande vVD, kommer att lämna sitt operativa uppdrag i bolaget under hösten för att ingå i Etravelis styrelse.

Per Setterberg är idag verksam i egen investeringsverksamhet. Han var tidigare mångårig VD för Global Blue, ett globalt företag inriktat på momsåterbäring till turister, som framgångsrikt utvecklat sin verksamhet med närvaro i 43 länder och cirka 270 000 anslutna butiker.

Inom Etraveli pågår ett förändringsarbete för att stärka såväl intäkter som lönsamhet, bland annat genom internationell expansion.

”Verksamheten utvecklas åt rätt håll, och vi kan konstatera att den positiva trend i försäljning och resultat som vi rapporterade om vid halvårsrapporten fortsätter. Som VD är jag mycket glad över den kompetens som nu tillförs styrelsen, både vad gäller reseindustrikunskap och internationalisering”, säger Mathias Hedlund, VD Etraveli AB.


Informationen är sådan som Etraveli AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 10 september 2014 kl 11.00.


För ytterligare information, vänligen besök www.etraveli.com eller kontakta:
Mathias Hedlund, VD, telefon: +46 (0) 706 66 37 58,

e-mail: mathias.hedlund@etraveli.com

Marléne Wallberg Banffy, Kommunikationschef, telefon: +46 (0) 733 12 80 90

e-mail: marlene.wallberg@etraveli.com

Om Etraveli

Etraveli (publ) är Nordens ledande online-aktör inom resor med ett brett erbjudande inom flyg, boende och andra reserelaterade tjänster. Bolaget är verksamt i 25 länder med varumärken såsom Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart samt metasöktjänsterna Flygresor.se och Charter.se i Sverige. Etraveli är en av de fem största flygcentrerade online-aktörerna i Europa och förmedlade under 2013 flygresor och andra reserelaterade tjänster för drygt 7 MDR SEK, med en nettoomsättning om drygt 500 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av private equity-fonden Segulah IV, L.P samt ledande befattningshavare.

Taggar:

Om oss

Om Etraveli Group Etraveli Group (publ) är Nordens ledande e-handelsbolag inom resor online med ett brett erbjudande inom flyg, boende och andra reserelaterade tjänster. Företaget är verksamt i 46 länder med varumärken såsom Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Mytrip.com och Pamediakopes.gr, samt metasöktjänsten Flygresor.se i Sverige. Etraveli Group är den näst största flygcentrerade onlineaktören i Europa och förmedlade under 2016 flygresor och andra reserelaterade tjänster för ca 30 MDR SEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av CVC Capital Partners, ett av världens största Private Equity-bolag.

Prenumerera

Citat

Vi är mycket glada över att Ralph Axelson efter många år i den operativa ledningen vill ingå i bolagets styrelse.
Erik Strand, styrelseordförande i Etraveli.