Etteplan och det blivande Valmet intensifierar samarbetet

26.11.2013 Pressmeddelande

– Etteplans marknadsandel inom konstruktion av pappersmaskiner ökar när Metso effektiviserar och delar upp sin affärsverksamhet.

En del av konstruktionsarbetet och den tekniska dokumentationen för Metso Papers pappersmaskiner och massabehandlingsutrustning övergår till Etteplan. I praktiken betyder detta att de berörda medarbetarna på Metso Paper flyttar över till Etteplan under november 2013. Etteplans nya medarbetare kommer från Metsos enheter i Valkeakoski, Reso, Rautpohja och Träskända.

– Det goda samarbetet mellan Metso och Etteplan har fortgått i snart 30 år. Vi kan lita på att få bästa möjliga konstruktionskompetens även i fortsättningen, säger Timo Pirinen, konstruktionschef på pappersenheten inom det blivande Valmet.

– Vi önskar de nya medarbetarna välkomna till Etteplan. Vår marknadsposition inom konstruktion av pappersmaskiner stärks och vi tror att detta på lång sikt kommer att inverka positivt på vår utveckling av affärsverksamheten, berättar Timo Juvonen, globalt kundansvarig för Metso inom Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Om oss

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte ca 215 miljoner (EUR) 2017. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. (www.etteplan.com)

Prenumerera