Volvo personbilar väljer Etteplan för att testa nästa generations A/C-system

28.02.2013 Pressmeddelande

Etteplan, specialister på industriell utrustning och teknikinformationslösningar, och Volvo Personvagnar, har skrivit under ett femårigt kontrakt där Etteplan ska tillhandahålla en omfattande anläggning för testning av nästa generations A/C-system.

Etteplans åtaganden till Volvo inkluderar design, konstruktion och installation av testriggen. Servicekontraktet inkluderar också testverksamhet, teknisk support och utbildning. Den nya testanläggningen kommer att skötas av Etteplan och ingå i Etteplans testcenter i Göteborg. Anläggningen planeras att tas i drift i december 2013. Den nya testanläggningen kommer att möta de framtida testkraven kopplade till nya tekniker som el- och hybridbilar.

Etteplan och Volvo Personvagnar har samarbetat kring utveckling av klimatsystem i över 20 års tid. Etteplan är ett ledande företag inom avancerade klimatteknologier och har omfattande kunskap kring utveckling av testriggar och analys av mätdata för krävande applikationer.

För mer information, kontakta:

Yanick Meunier
Director South & West, Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 814 855

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Om oss

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte ca 215 miljoner (EUR) 2017. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. (www.etteplan.com)

Prenumerera