EU och Japan överens om stort ekonomiskt partnerskapsavtal

EU och Japan har i dag nått en principöverenskommelse om de viktigaste aspekterna av ett ekonomiskt partnerskapsavtal. Det handlar om det viktigaste bilaterala handelsavtal som någonsin ingåtts av EU och det kommer för första gången att omfatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

För EU och dess medlemsländer kommer handelsavtalet att avskaffa huvuddelen av de tullar som betalas av EU-företag, som i dag uppgår till en miljard euro per år. Avtalet kommer också att öppna den japanska marknaden för jordbruksexport från EU och öka möjligheterna inom många olika sektorer. Handelsavtalet omfattar höga krav när det gäller bestämmelser för att värna om arbetsrätt, säkerhet, miljö och konsumentskydd. Det omfattar också ett fullständigt skydd för offentliga tjänster och har ett särskilt kapitel om hållbar utveckling. Det stärker och bygger vidare på de höga standarder för skydd av personuppgifter som både EU och Japan nyligen infört i sin dataskyddslagstiftning.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Japans premiärminister Shinzo Abe meddelade att principöverenskommelsen ingåtts under toppmötet mellan EU och Japan.

– I dag ingick vi en principöverenskommelse om ett ekonomiskt partnerskapsavtal, vars effekter kommer att sträcka sig långt bortom våra gränser, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Den här överenskommelsen är av enorm ekonomisk betydelse, men den är också ett sätt att föra oss samman, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström . Vi visar att EU och Japan är demokratiska och öppna globala partner som tror på fri handel. Vi tror på att bygga broar, inte murar. Japan är världens fjärde största ekonomi med ett stort intresse för europeiska produkter. Därmed rymmer det här avtalet enorma möjligheter för Europa. Vi förväntar oss kraftigt ökad export inom många sektorer av EU-ekonomin.

– Båda parter vinner på den här överenskommelsen, men särskilt mycket vinner Europas landsbygd, säger EU:s jordbrukskommissionär, Phil Hogan.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet kommer att öka EU-exporten och skapa nya möjligheter för både små och stora europeiska företag, deras anställda och konsumenterna. Värdet på exporten från EU kan komma att öka med så mycket som 20 miljarder euro, vilket betyder fler möjligheter och arbetstillfällen inom många EU-sektorer, som t.ex. jordbruk och livsmedelsprodukter, läder, kläder, skor, läkemedel och medicintekniska produkter.

När det gäller jordbruksexporten från EU innebär avtalet följande:

- Tullarna avskaffas på många ostar, som Gouda och Cheddar, (de uppgår i dag till 29,8 %) och på vinexport (i dag 15 % i genomsnitt).

- EU kommer att kunna öka sin export av nötkött till Japan avsevärt och när det gäller griskött kommer handeln med bearbetat kött att vara tullfri och för färskt kött blir den nästan tullfri.

- Avtalet säkerställer att 200 europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, med s.k. geografiska beteckningar, kommer att skyddas i Japan.

Avtalet:

- öppnar också tjänstemarknader, i synnerhet finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport

- garanterar att EU-företagen får tillgång till Japans stora upphandlingsmarknader i 48 stora städer och undanröjer hinder för upphandling i den viktiga järnvägssektorn på nationell nivå, och

- skyddar känsliga ekonomiska sektorer i EU, t.ex. fordonssektorn, genom övergångsperioder innan marknaderna öppnas.

Avtalet kommer också att stärka Europas ledarskap när det gäller att styra globaliseringen och anpassa de globala handelsbestämmelserna till våra europeiska kärnvärden och skydda EU:s intressen. Det bidrar på så sätt till att lösa några av de problem som beskrevs i det diskussionsunderlag om att möta globaliseringen som EU-kommissionen lagt fram som ett led i vitboksprocessen.

Nästa steg

Dagens principöverenskommelse omfattar de flesta aspekterna av det ekonomiska partnerskapsavtalet. I några kapitel återstår tekniska detaljer att lösa, och det finns också några kapitel som inte omfattas av dagens principöverenskommelse, t.ex. investeringsskydd. EU lagt fram sitt reformerade investeringsdomstolssystem och kommer att försöka få med alla våra partner, inklusive Japan, i strävan att inrätta en mulitilateral investeringsdomstol. Andra områden som måste diskuteras vidare är regleringssamarbetet och de allmänna och institutionella kapitlen.

Baserat på dagens principöverenskommelse kommer förhandlare från bägge sidor att fortsätta sitt arbete med att lösa de återstående tekniska frågorna för att ta fram en slutlig avtalstext före årets utgång. Sedan kommer EU-kommissionen att göra sin juridiska kontroll och översätta avtalet till alla officiella EU-språk, och därefter kommer det att överlämnas till EU-länderna och Europaparlamentet för godkännande.

Mer information

Gemensamt uttalande från det 24:e toppmötet mellan EU och Japan

Frågor och svar: Viktiga aspekter av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

Gemensam förklaring om dataskydd

Sida med fokus på toppmötet och förhandlingarna, med foton och videomaterial (för nedladdning)

Tematiska faktablad och informationsgrafik om det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

Exportörer berättar: Europeiska exportörer på den japanska marknaden

Framförhandlade kapitel och förhandlingshandlingar

Principöverenskommelsen: rapport till EU-länderna

Cecilia Malmströms blogg: Överenskommelse med Japan

Öppenhet och insyn i förhandlingarna: möten och dokument

Mer om det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan

Mer om handelsförbindelserna mellan EU och Japan

 

Presskontakt:
Joakim Larsson
joakim.larsson@ec.europa.eu
Tel. +32 2 29 54162
Mobil: +32 498 96 92 63

Prenumerera