Investeringsplanen för Europa: EU-stöd till Volvo Cars program för forskning och utveckling

Volvo Car Corporation har undertecknat ett låneavtal om 245 miljoner euro som stöder forsknings- och utvecklingsverksamhet inom uppkoppling, effektiva bensinhybridmotorer, elbilar med lång räckvidd och avancerade förarstödsystem. Lånet till Volvo Cars har möjliggjorts tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i Investeringsplanen för Europa.

Investeringsplanen inrättades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

– Vi är glada att kunna stödja en europeisk biltillverkare i att hantera det disruptiva teknikskiftet mot e-mobilitet och självkörande fordon. Volvo Cars forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar till att göra deras bilar säkrare, renare och grönare, vilket gynnar oss alla, säger EIB:s vicepresident Alexander Stubb, ansvarig för EIB:s finansieringsverksamhet i länder i Nordeuropa.

Bilindustrin står inför en rad utmaningar eftersom det krävs stora investeringar i ny teknik. Samtidigt ökar konkurrensen från andra aktörer utanför den traditionella branschen.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft:

– Investeringsplanen för Europa driver fram innovation i hela Europa och dagens offentliggörande är ytterligare ett exempel på det. Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att förflytta gränserna för biltekniken i Europa och tar oss ett steg närmare en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Lånet ska bidra till att finansiera fyra forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på dessa utmaningar. Det första projektet gäller utvecklingen av nya energieffektiva motorer och berör enbart bensindrivna motorer. Det andra projektet är inriktat på aktiva säkerhetssystem och funktioner som kollisionsvarningssystem och utrustning för förbättrat förarstöd. Det tredje projektet omfattar utveckling av en ny plattform för uppkoppling och infotainment med ett nytt system för att ringa nödsamtal samt förbättrad navigering. Det sista projektet avser utveckling och tillverkning av en ny ”batteribil” senast 2019.

Forskningsprojekten genomförs i Volvo Cars teknikcentrum i Sverige och kommer att utvecklas för självkörande eller halvautonoma fordon. Det EU-stödda FoU-programmet ska bistå Volvo Cars i att uppfylla kraven för koldioxidutsläpp och bestämmelser efter 2020.

Presskontakt

Europeiska investeringsbanken:

Jan Gerrit Wnendt
Tel: +352 4379 82227
E-post: j.wnendt@eib.org
Internet: www.eib.org/press
Pressavdelning: +352 4379 21000 press@eib.org

Europeiska kommissionen

Siobhan Millbright
Tel: +32 2 29 57361
E-post: siobhan.millbright@ec.europa.eu #investEU

BAKGRUNDSINFORMATION

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Enbart under 2016 har banken tillhandahållit närmare 1,7 miljarder euro i lån till svenska projekt.

Om Investeringsplanen för Europa

Investeringsplanen för Europa syftar till att stärka investeringar för att skapa sysselsättning och tillväxt i Europa. Detta uppnår man genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt, undanröja hinder för investeringar samt synliggöra och tillhandahålla tekniskt stöd till investeringsprojekt. En oberoende investeringskommitté väljer ut vilka projekt som ska erhålla stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) baserat på kriterier som anges i Efsi-förordningen. 

De projekt och överenskommelser som hittills har godkänts för finansiering inom Efsi beräknas mobilisera 241 miljarder euro i investeringar och stödja omkring 460 000 små och medelstora företag i samtliga 28 medlemsstater. Den 13 september träffade Europaparlamentet och medlemsstaterna en principöverenskommelse om att utvidga och stärka Efsi. Genom överenskommelsen förlängs Efsis löptid och dess ekonomiska kapacitet ökar.

Prenumerera