Jean-Claude Juncker utser Allan Larsson till särskild rådgivare för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utsåg idag Allan Larsson till särskild rådgivare för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

I samband med detta gjorde kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker följande uttalande: 
Som jag aviserade i mitt tal om tillstånder i unionen vill jag utveckla en europeisk pelare för sociala rättigheter där man tar hänsyn till de föränderliga förutsättningarna inom arbetslivet. Denna pelare bör komplettera vad vi redan gemensamt har uppnått vad gäller skydd för arbetstagare i EU. Och jag tror att det är klokast att börja i euroområdet, och låta övriga EU-länder delta om de vill. Allan Larsson har unika erfarenheter och kunskaper på detta område, både på europeisk och internationell nivå. Jag är mycket glad över att kunna stödja mig på hans sakkunskap och låta honom agera ambassadör för detta viktiga initiativ.

Allan Larsson, som har omfattande nationella, europeiska och internationella erfarenheter, även i den akademiska världen, kommer att hjälpa ordföranden och kommissions­ledamöterna med att arbeta fram och inleda ett brett samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren är tänkt att bli ett självständigt referensdokument, av juridisk karaktär, med viktiga principer och värderingar som delas på EU-nivå. Detta bör i sin tur kunna utgöra en ram för att bevaka sysselsättning och resultat på det sociala området mot bakgrund av ändrade arbetsmönster och samhällsstrukturer.

Allan Larsson var den förste svenske generaldirektören i kommissionen, och ansvarade för generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, från tidpunkten för Sveriges anslutning till Europeiska unionen 1995 fram till år 2000. Han stod bland annat bakom den europeiska sysstensättningsstrategin. Allan Larsson började arbeta på Europeiska kommissionen efter en karriär i svensk politik, efter att ha varit finansminister (1990 och 1991) och riksdagsman (1991–1995). Han var tidigare generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen.  

Efter det att han slutade på kommissionen år 2000 har Allan Larsson haft flera internationella uppdrag, bland annat vid OECD:s rundabordssamtal om hållbar utveckling, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Förenta nationernas generalsekreterares högnivåpanel om ungdomssysselsättning. Allan Larsson kommer inte att få ekonomisk ersättning för sitt uppdrag som rådgivare. Hans CV är tillgängligt online.

Bakgrund

— Vanliga frågor om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Rules on Special Advisers to the European Commission (ej på svenska)

Kontaktpersoner:

Taggar:

Prenumerera