Migration: Fördjupat samarbete med ursprungs- och transitländer

Idag lade EU-kommissionen fram en första lägesrapport om hur samarbetet med ursprungsländer och transitländer på migrationsområdet har gått så långt. Det handlar om samarbete kring migrationshantering i ett första steg med Niger, Nigeria, Senegal, Mali och Etiopien.

Det övergripande syftet med samarbetet är att rädda liv till sjöss, öka antalet återvändande, göra det möjligt för migranter och flyktingar att stanna kvar närmare hemmet och att på längre sikt bidra till ländernas utveckling för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration. Planerna på samarbete mellan EU och ursprungs-och transitländer lanserades för 4 månader sedan. I EU-kommissionens meddelande kan du läsa om de första resultaten, om kommande utmaningar och om de åtgärder som planeras under hösten (se länk nedan).

Pressmeddelande från den 18 oktober (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3473_en.htm

Meddelandet från den 18 oktober (på engelska): https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_700_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v8_p1_english.pdf

Annex till meddelandet:

1: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_700_f1_annex_en_v7_p1_865850_annex_1.pdf

2: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_700_f1_annex_en_v6_p1_866042_annex_2.pdf

3: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2016_700_f1_annex_en_v6_p1_866043_annex_3.pdf

 

Presskontakter:

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Esther OSORIO (+32 2 296 20 76)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)

-------------------------------------------------------------

Ytterligare bakgrundsinformation (på engelska):

FACTSHEET: Senegal: ACTION AND PROGRESS UNDER THE MIGRATION PARTNERSHIP FRAMEWORK JUNE – OCTOBER 2016

FACTSHEET: Niger: ACTION AND PROGRESS UNDER THE MIGRATION PARTNERSHIP FRAMEWORK JUNE – OCTOBER 2016

FACTSHEET: Nigeria: ACTION AND PROGRESS UNDER THE MIGRATION PARTNERSHIP FRAMEWORK JUNE – OCTOBER 2016

FACTSHEET: Mali: ACTION AND PROGRESS UNDER THE MIGRATION PARTNERSHIP FRAMEWORK JUNE – OCTOBER 2016

FACTSHEET: Ethiopia: ACTION AND PROGRESS UNDER THE MIGRATION PARTNERSHIP FRAMEWORK JUNE – OCTOBER 2016

FACTSHEET: Migration Partnership Framework

FACTSHEET: External Investment Plan

FACTSHEET: Africa Trust Fund

Communication on a new partnership framework of 7 June

European Council Conclusions of 28 June

European Agenda on Migration

Prenumerera