NÄR KÄRNKRAFTEN FÖRSVINNER

Det har gått två år sedan det blev klart att två av Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer ska läggas ner, en käftsmäll för näringslivet som tvingas ladda om för ett liv efter kärnkraften. En pusselbit i det är beslutet strax före midsommar förra året om EU-bidrag till omställningen via Tillväxtverket där hälften av 8,9 miljoner är EU-pengar beslutade av Tillväxtverket.

Arbetet med att skapa nya arbetstillfällen började med en förstudie innan beslutet om pengar kom.

- Det visade sig att 600 personer anställda hos underleverantörer till kärnkraftverket förlorat sina jobb, berättar Douglas Almquist, näringslivschef i Oskarshamns kommun. Antalet direkta underleverantörer var 55. Sedan finns det indirekta underleverantörer, till exempel hotellen som tappat en femtedel av sina gäster.

Men 8,9 miljoner kronor – är det mycket i ett sådant här sammanhang?

- Pengarna är ett kraftigt tillskott, säger Douglas Almquist. Problemen är förstås många En del orkar inte fortsätta men det gäller att tänka nytt, att hitta nya produkter och nya marknader, säger Douglas Almquist.

Och den som hjälper företagen med det här är Carina Ståhl affärsutvecklare I Oskarshamns kommun. Den första fasen i jobbet är klar. Den handlar om vad som hänt i företagen.

-          Hårdast drabbad är konsultbranschen, berättar Carina Ståhl. Där talar vi om många. Det handlar om elkraft, maskinare och konstruktörer. Alla typer av tekniska konsulter. Säkerhet är ytterligare ett exempel.

En del i omställningen är att höja kunskapsnivån. Ett exempel på det är ekonomiutbildning på företagen.

Viktigast förstås är ändå att företagen får helt nya verksamhetsområden.

Fredrik Bladås som arbetar i byggbranschen och ägare till företaget Kustbygg är en av dem som lyckats ställa om. Han tillhörde tidigare OKG:s (Oskarshamns kärnkraftverk) underleverantörer.

Han sökte och fick konsulthjälp till att starta företaget ”The third Eye”.

-          Det var en starkt bidragande orsak till att vi vågade köra vidare, berättar han.

The third eye, det tredje ögat på svenska, är en kamera som scannar av ett rum. Kameran mäter längd, höjd och bredd på rummet. Kameran mäter också vattenrör och elrör. En person som sitter på annan plats än där rummet finns kan genom att ta på sig ett par VR-glasögon se vad som behöver göras och hur arbetet ska fortsätta.

-          Kring det här håller vi nu på att bygga upp ett affärssystem, säger Fredrik Bladås. Bidragen vi fått har gjort att vi kunnat plocka in externa konsulter för att utveckla arbetet.

Ett annat företag som lyckats med omställningen är elproj teknik. Elproj var en stor underleveratör till OKG och när beslutet om nedläggning av två reaktorer kom uttalade sig företagets VD Lennart Karlsson för lokaltidningen Östra Småland:

-          Det är otroligt sorgligt att man ska lägga ner kärnkraften, sade han då.

Elproj har fått stöttning via Tillväxtverket, vilket innebär att hälften av projektets pengar kommer från EU.

Företaget har hittat nya kunder och öppnat upp verksamhet på nya orter.

Bara i år har tio personer rekryterats, varav flera är nyanlända.

Nästa steg i omställningen gäller de indirekta underleverantörerna. Det handlar om hotell och detaljhandel.

Här kan inga direkta ekonomiska stöd betalas ut eftersom det rör sig om en konkurrensutsatt marknad. Däremot kan stödet bestå av rådgivning, hjälp med nya idéer och bildande av nätverk.

Resultatet av hur det slutligen gått med omställningen dröjer. Projektet har precis börjat och ska pågå till och med år 2020.

------------------------------

Bildtexter:

Anura Wickramanayake med den kamera som mäter rummet och de vatten- och elrör som finns där.

Några kilometer från rummet med kameran sitter Fredrik Bladås med VR-glasögon och läser av mätresultaten för att få underlag till att fatta beslut om vad som ska göras.

------------------------------

Presskontakter:

Johan Wullt
EU-kommissionen
johan.wullt@ec.europa.eu
Tel. 070-458 23 06

Therese Domisch
EU-kommissionen
therese.domisch@ec.europa.eu

Prenumerera

Media

Media