Pressinbjudan: EU-kommissionens utbildningsöversikt

EU-kommissionens representation i Sverige, Utbildningsdepartementet och Universitets- och högskolerådet välkomnar dig till lanseringen av EU-kommissionens årliga utbildningsöversikt.

Erik Nilsson, statssekreterare för gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, och Jens Nymand Christensen, biträdande generaldirektör på Generaldirektoratet för Utbildning och Kultur, inleder seminariet.

En panel kommer sedan att diskutera utbildningsöversiktens resultat med fokus på ojämlikhet, migration samt utbildningens roll för att skapa ett rättvisare samhälle. Diskussionen följs sedan av ett samtal om genomförandet av politiken på nationell nivå där det påvisas hur Erasmus+ programmet kan understödja nationella utbildningsinsatser. Det årliga Erasmus+ priset kommer att delas ut av Erik Nilsson.

Datum: Onsdag, 6 december 2017
Tid: 9.30-12.30 (Registrering från 9.00), nätverkslunch från kl. 12:30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan: http://europa.eu/!tJ33jp (senast 4 december, journalister har förtur)

9.00-9.30 Registration and coffee
9.30-9.40 Welcome
  • Katarina Areskoug, Head of European Commission Representation in Sweden
9.40-11.00 Part 1Main findings of the 2017 Education and Training MonitorKeynote speeches:
  • Jens Nymand-Christensen, Deputy Director-General, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC), European Commission
  • Erik Nilsson, State Secretary, Ministry of Education and Research 
Cross-country analysis of equity in education, with country examples from Sweden and the Netherlands:
  • Jan Pakulski, European Commission, DG EAC
  • Mónika Képe-Holmberg, European Commission, DG EAC
  • Gabi Kaffka, Ecorys, the Netherlands  
Moderator: Jens Matthiessen, European Commission
11:15-12:20 Part 2 From policy to practice: Swedish response to the 2017 Education and Training Monitor and showcasing the support of Erasmus+. The yearly Erasmus+ Award will be handed out by State Secretary Erik Nilsson.
  • Ulf Melin, Director General, Swedish Council for Higher Education
  • Sofie Lindén, Director of Education, Municipality of Norrköping
  • Anneli Schwartz, Head of Administration, Municipality of Alingsås
Moderator: Angela Andersson, Swedish Council for Higher Education
12.20-12.30  Concluding remarks
From 12.30 Networking lunch

Seminariet kommer delvis att hållas på svenska och delvis på engelska.
--------------------------------------------
Bakgrundsinfo om EU-kommissionens utbildningsöversikt:

EU-kommissionens utbildningsöversikt är en årlig rapport som speglar utvecklingen för utbildningen runt om i Europa. Rapporten samlar de senaste kvantitativa och kvalitativa undersökningarna om EU och medlemsländernas utveckling mot utbildningsmålen i Europa 2020-strategin. Utbildningsöversikten identifierar både de generalla trenderna för alla EU-länder samt landspecifika trender och policyåtgärder i varje medlemland. Rapporten täcker alla utbildningsnivåer: förskola, grundskola, gymnasieutbildning samt yrkes-, eftergymnasial- och vuxenutbildning. Syftet med den årliga översikten är att bidra till ett utbyte av erfarenheter mellan medlemsländerna rörande utbildningssystem och -politik och ett ömsesidigt lärande av nationella erfarenheter baserad på tillförlitlig information och analys.
------------------------------------------------

Presskontakt
Johan Wullt
johan.wullt@ec.europa.eu
070-458 23 06

Prenumerera