SUNDSVALLS IDÉSLUSS VILL SKAPA TIO NYA FÖRETAG

Jag har en plan, säger filmfiguren Stickan i Jönssonligan och tämligen snabbt blir planen verklighet med skiftande resultat. Lika snabbt går det inte med planerna för Idéslussen i Sundsvall men om målsättningen håller kan Sundsvallsområdet få tio nya företag.

Idéslussen är ett projekt som drivs med EU-pengar via Tillväxtverket, Innovationsmyndigheten Vinnova samt kommuner och landsting.

Tanken med idéslussen är att hitta bra idéer i en föränderlig värld. De 7500 anställda i Sundsvalls kommun ska kunna berätta om sina idéer och få dem testade.

- Idéer om hur kommunens verksamhet kan bli bättre finns överallt. Idéslussen ger tid och möjlighet för att det ska bli något av idéerna, säger Idéslussens projektledare Eva-Marie Blusi Tyberg.

 Slussen öppnades i oktober förra året. Vad finns det då för snilleblixtar?

- Här måste vi vara litet hemliga, säger Eva-Marie Tyberg. Det kan vara känsligt att berätta innan allt är klart. Det kan också finnas kommersiella skäl att inte berätta.

Det som ändå kan berättas är att Idéslussen redan arbetar med ett 20-tal idéer. Här finns en digital levnadsberättelse inom äldreomsorgen. Den går ut på att samla bilder, text och musik för den som vårdas, allt för att underlätta och ge en bättre vård.

Andra idéer är ett bokningssystem för lokaler och en app för att hjälpa funktionshindrade att välja kläder efter hur vädret är just den dagen.

Ytterligare ett exempel är en företagsakut där tjänster digitaliseras och där den som ställer en fråga ska kunna få svar inom 24 timmar via en chatfunktion.

Målsättningen är att de två idécoacherna som sitter i slussen ska ta emot 200 idéer varav hälften ska vara värda at testas. 25 idéer ska användas i den egna verksamheten.

Tio idéer ska lämnas vidare till andra aktörer. Här finns näringslivet inkopplat via de kommunala bolagen Bron Innovation och Bizmaker hjälper nystartade företag med lokaler, kontakter och affärsutveckling och har ett 60-tal företag i sina processer.

- I vår målsättning räknar vi med att tio idéer från kommunen ska kunna ge potential för tio nya företag, säger Eva-Marie Blusi Tyberg.

Två personer arbetar just nu heltid med Idéslusssen. Till det kommer cirka 50 personer som på deltid är inkopplade på projektet.

Förutom Bizmaker och Bron Innovation är fyra kommuner samarbetspartners, nämligen Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand. Även Region Västernorrland (före detta Landstinget Västernorrland) är med i samarbetet.

Projektet Idéslussen i Sundsvall är treårigt, från 2017 till och med 2019.

Drygt elva miljoner kronor kostar det att det att driva projektet.

Av de pengarna kommer fyra miljoner från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Regionala EU-pengar via Tillväxtverket ger 3,7 miljoner kronor. Två miljoner kronor kommer från Region Västernorrland och drygt en miljon kronor från Sundsvalls kommun.

Framtiden efter det att projektet avslutats beror förstås på hur bärkraftiga slussens idéer är.

Peder Björk, ordförande för kommunstyrelsen i Sundsvall låter i alla fall optimistisk när han kommenterar Idéslussen:

- I framtiden ska färre försörja fler, säger Peder Björk. Den tekniska utvecklingen innebär att saker kan göras smartare. I det förnyelsearbetet kan vi genom idéslussen ta vara på fler goda idéer.

-----------------------------------------

Bildtext: Hur högt kan Idéslussens ballong stiga? Från vänster slussens idécoacher Sara Andersson och Katarina Palmgren tillsammans med projektledaren Eva-Marie Blusi Tyberg.

----------------------------------------

Presskontakter:

Johan Wullt
EU-kommissionen
johan.wullt@ec.europa.eu
Tel. 070-458 23 06

Therese Domisch
EU-kommissionen
therese.domisch@ec.europa.eu

Prenumerera

Media

Media