EURIS: Valberedning  och Årsstämma 2016

IDEON, Lund:   European Institute of Science ABs årsstämma kommer att hållas fredagen den 1 april 2016. En valberedning, grundat på ägandet i bolaget, har bildats.

Vid senaste årsstämman beslutades att European Institute of Science ABs valberedning som bland annat skall lämna förslag till styrelseledamöter, skall bestå av ledamöter utsedda av de två största aktieägarna/grupper som önskar delta, jämte en representant för de mindre aktieägarna.

Följande valberedning har bildats, grundat på ägandet den 27 november 2015, och består av:

Dario Kriz (större ägargruppering)
Margareta Kriz (eget innehav)
Margareta Krook, valberedningens ordförande (representant för de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans minst 42,7 procent av rösterna i European Institute of Science AB. Årsstämman kommer att hållas i Lund fredagen den 1 april 2016. Aktieägare som vill kontakta valberedningen skall göra detta med epost till info@euris.org eller med brev till European Institute of Science AB, Scheelevägen 27, 4 vån, 223 70 Lund.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                                                                                  

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet.

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar