Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

IDEON, Lund: Bolaget har informerats om att Ulric Aspegrén genom sin kapitalförsäkring nu äger mer än 10 % av kapital och röster i European Institute of Science AB varför bolaget härmed offentliggör detta flaggningsmeddelande enligt nedan.

Flaggningsmeddelande European Institute of Science AB

Ulric Aspegrén har idag den 11 november 2015 genom sin kapitalförsäkring på marknaden förvärvat 956 890 st aktier i European Institute of Science AB med organisationsnummer 556404-2769.
Säljaren Sven-Olof Stenberg har idag den 11 november 2015 på marknaden avyttrat hela sitt innehav i European Institute of Science AB med organisationsnummer 556404-2769.

Innan transaktionen uppgick Ulric Aspegrén s aktieinnehav till 60 444 aktier i European Institute of Science AB. Efter transaktionen uppgår innehavet till 14,9 % av kapitalet och 11,0 % av rösterna om totalt 1 017 334 aktier.

VD

För ytterligare information kontakta:
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                                                                                  

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet.

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar