Marknadsmeddelande 194/15 – Upphävt handelsstopp i European Institute of Science AB

Handeln i European Institute of Science AB (EURI B) återupptas idag kl 14:00.

Orderläggning är möjlig från kl 13:50.

Observera att orderboken i EURI B rensats.

Information om aktien:
Kortnamn: EURI B
ISIN-kod: SE0000488744
Orderboks-ID:63469

Stockholm den 23 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.