Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan

Eurocine Vaccines har startat en säkerhetsstudie (toxikologisk studie) med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Studien startas planenligt och ingår i förberedelserna för den kliniska studie som planeras till influensasäsongen 2016/2017.

Eurocine Vaccines meddelar idag att en preklinisk säkerhetsstudie har startat med bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU. I studien används det influensaantigen (spjälkat virus, även kallat split antigen) som bolaget slutit leveransavtal om för användning i den kliniska studien. Bolaget planerar att genomföra den kliniska fas I/II-studien under influensasäsongen hösten 2016 till våren 2017.

- Jag är glad för att förberedelserna går helt enligt plan, säger forskningschef
Anna-Karin Maltais. Vi har i inledande studier bekräftat att de nya influensaantigenen visar förväntade egenskaper. Nu utför vi de säkerhetsstudier som krävs av myndigheterna innan den kliniska studien kan genomföras.

- Det är mycket tillfredställande att vi följer tidplanen på väg mot den kliniska studien, säger VD Hans Arwidsson.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Om oss

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar