Eurocine Vaccines inrättar vetenskapligt råd

Eurocine Vaccines har beslutat att inrätta ett vetenskapligt råd

Eurocine Vaccines inrättar ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet kommer att vara rådgivande till styrelse och ledning i vetenskapliga frågeställningar och består av:
Prof. Alf Lindberg (ordf.)
Dr. Anna-Karin Maltais (sekr.)
Dr. Lena Wikingsson

- Jag är mycket glad för att bolaget etablerar ett vetenskapligt råd med mycket kompetens och lång erfarenhet av vaccinutveckling säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), 17165 Solna
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller. Bolaget planerar att genomföra en klinisk studie med Immunose™ FLU under influensasäsongen 2016/2017 och presentera resultaten runt halvårsskiftet 2017. Leveranser av influensaantigen har säkrats för studien och förberedelserna pågår enligt plan.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.

Om oss

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar