Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 - 2015-06-30

Eurocine Vaccines årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på www.eurocine-vaccines.com och www.aktietorget.se .

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller. Bolaget planerar att genomföra en klinisk studie med Immunose™ FLU under influensasäsongen 2016/2017 och presentera resultaten runt halvårsskiftet 2017. Leveranser av influensaantigen har säkrats för studien och förberedelserna pågår enligt plan.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com