Eurocine Vaccines offentliggör resultat från klinisk influensastudie

Syftet med den genomförda kliniska influensastudien var att studera säkerhet och immunologiska responser. Resultaten från studien visar god säkerhet hos alla testade studieprodukter, som tidigare meddelats. De immunologiska resultaten är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.


Under gårdagen fick bolaget tillgång till resultaten från den kliniska influensastudien. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna och serum) är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

Utvärderingen av studien fortsätter och ytterligare data kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2017. När alla resultat från studien finns tillgängliga kommer den fortsatta utvecklingsplanen att utformas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Om oss

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017. Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar