Eurocine Vaccines presenterar på Redeye Growth Day 4 juni 2018

Den 4 juni kl. 13.45 presenterar Hans Arwidsson, VD, och Anna-Karin Maltais, Chef för forskning och utveckling, Eurocine Vaccines AB och den senaste utvecklingen i Bolaget på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på
www.redeye.se/live/redeye-growth-day-18 samt på Bolagets hemsida.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderas, genomförs redan under innevarande influensasäsong, 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar